Nhiều công chức lãnh đạo ở Bắc Ninh chưa đáp ứng yêu cầu công việc

Thứ sáu, 06/07/2018 09:30:11 | Diễn đàn
Hiện còn 45 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ theo tiêu chuẩn ngạch. Một số đơn vị chưa thực hiện việc sắp xếp lại ngạch đối với công chức lãnh đạo có vị trí việc làm không phù hợp với ngạch đang hưởng… Đó là khẳng định của Thanh tra Bộ Nội vụ về công tác quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức ở tỉnh Bắc Ninh.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, căn cứ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND17 và Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND17 của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 198/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 326/2014/QĐ-UBND quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo đó những người thuộc đối tượng theo chính sách thu hút của tỉnh được tuyển dụng không qua thi tuyển là chưa phù hợp đối tượng được tuyển dụng đặc biệt tại Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong việc quản lý, sử dụng biên chế cũng để xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Ninh giao mỗi cơ quan, đơn vị hành chính thuộc UBND tỉnh 1 chỉ tiêu biên chế viên chức chuyên trách công nghệ thông tin... 

Trong giai đoạn thanh tra (1/1/2016 đến 31/12/2017), tỉnh Bắc Ninh đã tuyển dụng không qua thi tuyển 38 trường hợp.

Trong đó, có 36/38 trường hợp đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại thời điểm tuyển dụng.

Tuy nhiên, các trường hợp thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch không có tài liệu thể hiện việc đã tiến hành sát hạch trình độ, năng lực không đúng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 13/2010/TT-ĐNV. Câu hỏi và đáp án phỏng vấn không được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt là không đúng quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Ninh không có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ sau khi quyết định tuyển dụng các trường hợp là viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là không đúng quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 13/2010/TT-BNV. Ngoài ra, có 1 trường hợp được tiếp nhận không qua thi chưa đủ 5 năm có trình độ đại học.

1 trường hợp viên chức tại thời điểm xét chuyển thành công chức thiếu 23 ngày mới đủ 5 năm là viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là không đúng quy định.

Đáng chú ý, 14 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không có lý lịch tư pháp là thực hiện không đúng quy định. 

Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tỉnh Bắc Ninh đã tuyển dụng 52 trường hợp công chức theo chính sách thu hút của tỉnh. Trong đó riêng 3 tháng đầu năm 2018 tuyển dụng 8 trường hợp.

Việc tuyển dụng đặc biệt đối với những trường hợp theo chính sách thu hút của tỉnh là không đúng quy định.

Đến nay, 1 trường hợp đã thôi việc.

59 trường hợp đã được tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng đặc cách vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức tại Bắc Ninh, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, qua kiểm tra trực tiếp hồ sơ của 302 lượt/294 người, trong đó có 40 lượt/40 người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, 262 lượt/254 người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở và tương đương.

Trong đó, có 2 trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo Sở Y tế chưa có chứng chỉ bồi dưỡng về quản lý y tế dành cho lãnh đạo Sở Y tế theo quy định. 20 lượt không có tờ trình, đề nghị bổ nhiệm của đơn vị tham mưu công tác tổ chức cán bộ. 38 trường hợp bổ nhiệm lại chậm ban hành quyết định.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện, đến nay còn 45 công chức lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Bắc Ninh chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ theo tiêu chuẩn ngạch.

Một số đơn vị chưa thực hiện việc sắp xếp lại ngạch đối với công chức lãnh đạo có vị trí việc làm không phù hợp với ngạch đang hưởng. Còn một số đơn vị sử dụng vượt quá số lượng cấp phó trưởng phòng và tương đương.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch, số lượng cấp phó và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, cần rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại nêu trên.   

 Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới