Trà Vinh: Nhiều cơ quan, đơn vị xem nhẹ công tác tiếp dân

08:00:53 27/07/2019 | Diễn đàn
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều sai phạm trong việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Trà Vinh, thời kỳ 2013-2017.

Coi nhẹ công tác tiếp dân

Theo kết luận của TTCP, việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Trà Vinh còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Một số cơ quan, đơn vị xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm chậm so với quy định. Chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao, nhất là thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng. Thậm chí, có cuộc thanh tra thể hiện chưa cương quyết xử lý sai phạm được phát hiện qua thanh tra. Việc tổ chức giám sát đoàn thanh tra chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tiếp công dân, nhất là khối sở của tỉnh, trong đó có một số nơi giám đốc sở không tiếp công dân trong suốt 5,5 năm. Điển hình như Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh…

Theo TTCP, chất lượng xử lý đơn thư  tại Trà Vinh còn nhiều hạn chế như phân loại sai, xác định thẩm quyền giải quyết chưa đúng, cập nhật số liệu chưa chính xác, trình tự thủ tục tiến hành chưa tuân thủ theo quy định…

Qua kiểm tra tại nhiều sở, ngành, huyện, thị, thành phố của tỉnh Trà Vinh cho thấy các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực sự quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuy nhiên, quá trình giải quyết, trình tự thủ tục tiến hành còn nhiều vụ việc chưa đảm bảo theo quy định.

TTCP cũng phát hiện nhiều sai phạm trong công tác tuyển dụng tại tỉnh Trà Vinh. Cụ thể, qua kiểm tra, 100% đơn vị đều có vi phạm, trong đó sai phạm chủ yếu là trong trình tự, thủ tục tuyển dụng.

Cơ quan thanh tra cho rằng, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn mang tính hình thức, không đầy đủ theo quy định. Theo đó, 100% đơn vị được kiểm tra không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP. Trong đó, có 6 đơn vị là Văn phòng UBND tỉnh, huyện Cầu Kè, Duyên Hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, trong suốt thời kỳ thanh tra đều không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.

Sai phạm hơn 69 tỷ đồng

Qua thanh tra việc xác định nghĩa vụ tài chính đất đai và các nội dung công tác liên quan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, TTCP phát hiện hàng loạt sai phạm.

Trong đó, đáng chú ý là sai phạm trong công tác giao đất ở cấp tỉnh và cấp huyện, nhất là công tác giao đất tái định cư tại các huyện. Những sai phạm này có nguyên nhân từ việc không tuân thủ pháp luật của chính quyền các cấp. Tổng số tiền sai phạm là hơn 69,4 tỷ đồng, trong đó thu quá quy định 1 tỷ đồng, thất thu ngân sách hơn 68,4 tỷ đồng.

Theo cơ quan thanh tra, đối với khoản thu quá quy định 1 tỷ đồng, khoản này đã được thu vào Ngân sách Nhà nước. Thực tế, sau khi cấp giấy hoặc chuyển mục đích sử dụng đã có nhiều trường hợp chuyển nhượng, thế chấp hoặc thực hiện các giao dịch khác.

Đối với các khoản thu hơn 68,4 tỷ đồng, đối tượng được hưởng lợi là người dân mà chủ yếu là các hộ được giao đất tái định cư là đồng bào dân tộc. Do chính quyền không thực hiện đúng quy định pháp luật, chậm giao đất cho người đủ tiêu chuẩn tái định cư. Mặt khác, thực tế đã có sự chuyển nhượng, chuyển đổi, xây dựng trên các thửa đất. Việc truy thu tiền sử dụng đất với người dân là không khả thi và dễ gây khiếu nại phức tạp.

Kết luận Thanh tra cũng nêu rõ, việc công khai minh bạch trong công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản hầu hết chưa đầy đủ, trong đó các vi phạm phổ biến là việc lập hồ sơ mời thầu, chưa công khai đầy đủ các nội dung theo quy định. Việc thanh tra trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng chủ yếu lồng ghép, nội dung chưa đảm bảo. Nhiều dự án giao, cho thuê, chuyển mục đích không phù hợp quy hoạch, chiếm đến 40% số dự án, thậm chí chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đến 53,84% không phù hợp quy hoạch.

Mặt khác, công tác quản lý quy hoạch của địa phương còn lỏng lẻo, cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không theo quy hoạch ở mức khá cao. Chuyển mục đích sử dụng đất tự phát trong dân cũng rất lớn (khoảng 970ha), trong đó có đến 459ha không phù hợp quy hoạch.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Tổng Thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Trà Vinh chấn chỉnh ngay những hạn chế, sai sót, trong đó tập trung chấn chỉnh việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh (thời kỳ có sai phạm) trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế.              

Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới