Chương trình mục tiêu phát triển KTXH ở Lạng Sơn: Hàng loạt sai phạm

Thứ ba, 30/10/2018 09:00:00 | Điều tra
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa tiến hành kiểm toán và phát hiện hàng loạt sai phạm trong Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, KTNN kiến nghị tỉnh Lạng Sơn phải xử lý tổng số tiền hơn 39 tỷ đồng.

Nhiều sai phạm

Theo KTNN, quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 tại Lạng Sơn còn tồn tại một số hạn chế ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Chương trình.

Cụ thể, theo kết quả kiểm toán thì việc đưa vào danh mục dự án đầu tư của Chương trình cho 1 dự án (Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng GĐ III) là chưa phù hợp với mục tiêu của Chương trình quy định tại Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với kế hoạch vốn trung hạn đã được giao là 60 tỷ đồng.

Công tác lập, giao và điều hành kế hoạch trung hạn thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Lạng Sơn chưa tập trung cho các công trình trọng điểm để sớm hoàn thành dự án. Đồng thời, việc phân bổ vốn còn dàn trải làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Cụ thể, có 3/10 dự án có tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2016 -2020 nhưng tổng kế hoạch vốn giao (bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vẫn thiếu so với nhu cầu là 19 tỷ 297 triệu đồng.“Điều này có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả đầu tư của chương trình” - KTNN nhận định.

Theo KTNN, công tác lập kế hoạch trung hạn của địa phương chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện chương trình, dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công 2014 đối với 2 dự án thuộc chương trình gồm Dự án Hệ thống trạm bơm điện Yên Bình - Hòa Bình - Quyết Thắng và Dự án Đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên.

Cụ thể, Nghị quyết 54/2017/NQ- HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt bố trí 120.000 triệu đồng vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho 2 dự án thuộc chương trình có thời gian khởi công, hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ thì Dự án Đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên không thuộc đối tượng vay tín dụng đầu tư của Nhà nước. Đến thời điểm kiểm toán, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Son chưa thực hiện gửi các thủ tục vay vốn đối với Dự án Hệ thống trạm bơm điện Yên Bình - Hòa Bình - Quyết Thắng đến Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định.

Đối với Dự án Cầu thị trấn Lộc Bình hiện đang được ngân sách Trung ương bố trí thừa kế hoạch vốn trung hạn 15.000 triệu đồng. Ngân sách địa phương bố trí thiếu kế hoạch vốn trung hạn 14.460 triệu đồng so với cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt tại văn bản 314/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn…

Cũng theo kết quả kiểm toán, Lạng Sơn chưa kịp thời thu hồi tạm ứng quá hạn của 3 dự án đến 31/5/2018 theo quy định theo thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính là 5 tỷ 269 triệu đồng của 6 dự án. Công tác lập, thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành còn chậm so với quy định theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm

Theo KTNN, việc để phát sinh nợ đọng XDCB các năm 2015, 2016, 2017 số tiền 183.009 triệu đồng là chưa tuân thủ quy định về việc đảm bảo không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản từ năm 2015 trở đi theo đúng quy định tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 và Luật Đầu tư công; không có phương hướng xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, đánh giá, nghiệm thu kết quả. Công tác tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình tại địa phương, công tác báo cáo Bộ KH&ĐT về tiến độ Chương trình chưa được thực hiện đã làm giảm tính hiệu lực của Chương trình.

Qua chọn mẫu kiểm toán một số dự án, cho thấy việc chấp hành chế độ quản lý đầu tư xây dựng công trình còn có một số tồn tại. Các dự án phải điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư cũng gây lãng phí chi phí tư vấn lập dự án, chi phí tư vấn khảo sát thiết kế ban đầu. Công tác lập dự toán còn sai sót khối lượng, đơn giá làm tăng giá trị dự toán 18.800 triệu đồng. Công tác nghiệm thu thanh toán còn một số tồn tại như sai khối lượng sai đơn giá và sai khác qua kiểm toán phải giảm trừ 4.370 triệu đồng. Còn một số lần nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành, nhà thầu chưa xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định với giá trị là 37.286 triệu đồng...

Trên cơ sở kết quả kiểm toán, KTNN kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xử lý tài chính với tổng số tiền 39 tỷ 111 triệu đồng. Đồng thời xem xét trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm.

KTNN cũng kiến nghị HĐND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo về việc thực hiện vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước với trị giá 120 tỷ đồng cho 2 dự án gồm dự án đường Bản Nằm- Bình Độ- Đào Viên và Dự án hệ thống trạm bơm điện Yên Bình- Hòa Bình- Quyết Thắng theo Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND trong trường hợp khoản vay tín dụng không khả thi, đề nghị HĐND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương theo cam kết cho các dự án.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới