Đưa Điện lực Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường

Thứ sáu, 22/12/2017 08:00:00 | Điều tra
Trong quá trình thi công bãi thải xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, đơn vị thi công và chủ đầu tư thực hiện chưa tốt các biện pháp phòng chống, nên bụi phát tán rất nhiều làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Ngày 21/12, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan, các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) thực hiện các biện pháp ngăn chặn bụi phát tán gây ảnh hưởng đến đời sống củ

Đưa Điện lực Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường

Người dân khốn khổ với bãi xỉ than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân.

Trước đó, trong 2 ngày 16 và 17/12/2017 tại khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tình hình thời tiết có gió mạnh, gió xoáy gây nên hiện tượng phát tán bụi ra môi trương xung quanh; dự báo từ nay đến tháng 3-2018 thời tiết tại khu vực Vĩnh Tân tiếp tục sẽ có gió mạnh; vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân phải có những biện pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng nêu trên.

Qua báo cáo của các sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Thuận cho thấy, trong thời gian qua khi xảy ra tình trạng gió xoáy, gió mạnh tại khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thì Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân, Công ty TNHH Vĩnh Tân 2, Ban Quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và khắc phục nên tình trạng bụi phát tán tại các công trường nêu trên và bãi thải xỉ của Nhà máy Vĩnh Tân 2 được kiểm soát.

Tuy nhiên, riêng công trường thi công bãi thải xỉ Nhà máy Vĩnh Tân 1, đơn vị thi công và chủ đầu tư thực hiện chưa tốt các biện pháp phòng chống, nên bụi tại công trường phát tán rất nhiều làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng, Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống phát tán bụi tại công trường, nhà máy, bãi thải xỉ.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư là Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 thực hiện ngay các biện pháp chống bụi phát tán. Trước mắt cần tăng cường xe để tưới nước giữ ẩm tại các khu vực công trường chưa phủ bạt; ưu tiên thi công những hạng mục khắc phục tình trạng bụi (như xây dựng đường vận chuyển ra bãi xỉ Nhà máy Vĩnh Tân 1, hệ thống dẫn nước, tăng cường xe tưới, phủ bạt chống phát tán bụi…); tăng cường lượng nước tưới (thuê thêm xe tưới, huy động nguồn nước ngọt để tưới từ Nhà máy Vĩnh Tân 2 hoặc các nguồn khác).

Đồng thời, đơn vị này phải xây dựng các phương án, kế hoạch để bố trí nhân lực, phương tiện thiết bị, thông tin liên lạc, ca kíp trực, công tác phối hợp với địa phương và các ngành chức năng để đảm bảo khắc phục triệt để việc phát tán bụi tại công trường…Về lâu dài, Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 phải khẩn trương xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống ống tưới cho khu vực bãi thải xỉ của Dự án.

Văn Nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin mới