Quảng Nam: Cán bộ đang thi hành kỷ luật vẫn xin ý kiến Trung ương bổ nhiệm!

Thứ sáu, 13/04/2018 16:08:00 | Điều tra
Những ngày qua Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Nam và Quảng Ngãi liên tiếp nhận thông tin phản ánh của bạn đọc cho rằng, tại sao ông Nguyễn Công Thanh, Phó bí thư Huyện ủy huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang trong thời gian thi hành kỷ luật (kỷ luật Ban thường vụ) lại được Tỉnh ủy Quảng Nam làm văn bản xin ý kiến Trung ương về bổ nhiệm làm Bí thư Huyện ủy.

Quảng Nam: Cán bộ đang thi hành kỷ luật vẫn xin ý kiến Trung ương bổ nhiệm!

Trụ sở của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Để làm rõ vấn đề này, sáng ngày 13/4, phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã đem câu hỏi trên trao đổi với ông Lê Văn Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Dũng xác nhận: “Tỉnh ủy có làm văn bản gửi Trung ương xin ý kiến về vấn đề có thể bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thanh làm Bí thư Huyện ủy huyện Đại Lộc được hay không”.

Về vấn đề này, một cán bộ lãnh đạo đã hưu trí phản ánh đã cho rằng: “Tại văn bản Số: 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tại Điều 14, khoản 5 nói rất rõ: “Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật... 

Chưa hết, trong Quy định Số: 263/QĐ-TW về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, tại Điều 3, điểm 6 nói rất rõ: “Kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét và quy rõ trách nhiệm của tổ chức. Đồng thời, xem xét trách nhiệm cá nhân để xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm có liên quan đến vi phạm của tổ chức đảng.

Tổ chức đảng bị kỷ luật thì tất cả thành viên trong tổ chức đảng đều phải chịu trách nhiệm. Nội dung, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng bị kỷ luật phải được ghi vào lý lịch đảng viên là thành viên của tổ chức đảng. Những thành viên không tán thành hoặc không liên quan trực tiếp đến quyết định sai lầm của tổ chức đảng, được ghi rõ vào lý lịch đảng viên, được bảo lưu ý kiến”.

Vị cán bộ hưu trí này cũng cho rằng: “Tại Quy định số 102/QĐ-TW, ngày 15/12/2017 về việc, xử lý Đảng viên vi phạm, tại Điều 2, khoản 8, có nội dung “Trong cùng một vụ việc có nhiều đảng viên vi phạm thì mỗi đảng viên đều phải bị xử lý kỷ luật về nội dung vi phạm của mình”, và khoản 11 của điều này quy định “Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật…”.

Như vậy ông Nguyễn Công Thanh, Phó bí thư Huyện ủy huyện Đại Lộc cũng nằm trong Ban thường vụ thì đang trong thời gian thi hành kỷ luật của Ban thường vụ tại sao lại được xin hỏi ý kiến trung ương để bổ nhiệm?”. Đó cũng là nội dung của nhiều người cùng phản ánh.

Nhiều ý kiến cho rằng, mới đây Quảng Nam qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ đã có những cán bộ lãnh đạo tỉnh bị kỷ luật, liên quan đến vấn đề bổ nhiệm cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc, nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã bị kỷ luật khiển trách. Bài học còn đó, vậy có vội vàng hay không trong trường hợp này. Nếu bổ nhiệm sau này kiểm tra như đợt vừa qua xảy ra sai phạm có phải làm “hại” một cán bộ hay không? Tại sao không chờ thi hành kỷ luật 1 năm xong rồi tính chuyện bổ nhiệm? Tại sao lại quá vội vàng?...

Những nội dung trên chúng tôi cũng đã chuyển đến ông Dũng và đặt câu hỏi, là một đảng viên đang nằm trong một tập thể bị kỷ luật, việc xin và nếu bổ nhiệm có đúng quy trình không? Ông Dũng cho rằng: “Do các quy định và hướng dẫn chưa rõ ràng nên mới làm văn bản để gửi Trung ương xin ý kiến. Nếu Trung ương đồng ý thì chúng tôi mới tiếp tục thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm. Nếu Trung ương trả lời không được thì chúng tôi không thực hiện các bước bổ nhiệm”. 

Trước đó vào ngày 8 và 9/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quản lý có khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo số 358-TB/UBKTTW, ngày 28/12/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền và báo cáo với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc, nhiệm kỳ 2005 - 2010. Yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021 rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm và không để xảy ra tái phạm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đánh giá việc xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm điểm tại các tổ chức đảng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và đúng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các tập thể, cá nhân đã kiểm điểm nghiêm túc, thấy rõ vi phạm, khuyết điểm và rút ra bài học sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Thành Nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới