Kế hoạch trưng bày chuyên đề năm 2018

Thứ tư, 10/01/2018 08:57:00 | Giải trí
Bộ VHTTDL vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch trưng bày chuyên đề năm 2018 của 5 bảo tàng, khu di tích thuộc Bộ.

Theo đó Bảo tàng Hồ Chí Minh có 4 trưng bày chuyên đề. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có 6 trưng bày chuyên đề. 

Bảo tàng Mỹ thuật VN có 3 trưng bày chuyên đề. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có 9 trưng bày chuyên đề. 

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có 6 trưng bày chuyên đề: Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946 - Bảo vật quốc gia; 60 năm Di tích Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất; Bác Hồ với ngành hậu cần; Bác Hồ với Lào Cai, Lào Cai với Bác Hồ; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.

M.Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới