Ngày lại ngày...

09:00:10 22/09/2019 | Giải trí
Thơ PHẠM CÔNG ĐOÀN

Tôi là người không cần

                ai đóng thế

Cũng chẳng ai

                đóng thế được tôi

 

Ngày mỗi ngày,

                gặp một bầu trời

Ngày mỗi ngày,

                gặp một mặt đất

 

Ngày lại ngày,

                gặp cái đã mất

Ngày lại ngày, gặp cái

                đang còn

 

Cái đã mất thì đã

                sau lưng

Cái đang còn thì đang

                trước mặt

 

Cái sau lưng và

                cái trước mặt

Ngày lại ngày

                đang dẫn dắt tôi đi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới