Tân niên thán lão

Thứ ba, 13/02/2018 08:00:16 | Giải trí
Đại Đoàn Kết online trân trọng giới thiệu tới độc giả bài thơ "Tân niên thán lão" của tác giả Nguyễn Sĩ Đại.

Mới đó mà nay ngũ thập a?
Chưa nên tích sự đã sang già
Bám chiếc lương còm thân khỏi đói
Lơi đôi tròng kính mắt như lòa
Tài cùng đành trút mưu đồ lớn
Lực kiệt còn vương gánh nợ xa
Sống vậy quăm co đời dựa mượn
Lấy gì huếch hoác với người ta?

Nguyễn Sĩ Đại

Tin cùng chuyên mục

Tin mới