Agribank Phú Thọ: Yếu kém trong hoạt động tín dụng

Thứ tư, 28/03/2018 09:07:35 | Giám sát - Phản biện
Không có hóa đơn tài chính chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, thẩm định xét xuyệt hồ sơ vay vốn sơ sài hoặc có thẩm định nhưng thiếu chính xác, thiếu cơ sở pháp lý… Đó là một số tồn tại của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ (Agribank Phú Thọ) vừa bị ngành chức năng “vạch rõ”.

Agribank Phú Thọ: Yếu kém trong hoạt động tín dụng

Trụ sở Agribank tỉnh Phú Thọ.

Giải ngân không theo quy định

Tiến hành thanh tra, kiểm tra hồ sơ cho vay của 127 khách hàng vay tại Agribank Phú Thọ, ngành chức năng phát hiện có 5 khoản vay có tồn tại, dư nợ 8 tỷ 172 triệu đồng. Bên cạnh đó, tồn tại về hồ sơ khoản vay, đối với Công ty TNHH Bách Khải Phú Thọ dư nợ có tồn tại 3 tỷ 115 triệu đồng. Hồ sơ giải ngân chưa lưu giữ đầy đủ chứng từ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng nguồn tiền vay. Agribank Phú Thọ căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa để giải ngân tổng số tiền 4 tỷ 025 triệu đồng. Tuy nhiên trong hồ sơ khoản vay của công ty TNHH Bách Khải Phú Thọ thiếu các hóa đơn tài chính chứng minh mục đích sử dụng vốn vay số tiền 3 tỷ 115 triệu đồng.

Trong đó, thiếu hóa đơn tài chính của Chi nhánh sản xuất chế tạo máy Công ty TNHH Cơ Đúc Sơn Giang chứng minh mục đích sử dụng vốn vay đối với các lần giải ngân ngày 1/8/2014 số tiền 1 tỷ đồng, giải ngân ngày 20/8/2014 số tiền 500 triệu đồng, giải ngân ngày 26/9/2014 số tiền là 770 triệu đồng, giải ngân ngày 6/11/2014 số tiền 200 triệu đồng, giải ngân ngày 16/12/2014 số tiền 300 triệu đồng. Đồng thời, thiếu hóa đơn tài chính của Công ty CP sản xuất và xây lắp điện 689 chứng minh mục đích sử dụng vốn vay đối với các lần giải ngân ngày 6/11/2014 số tiền giải ngân 120 triệu đồng, ngày 16/12/2014 số tiền giải ngân 225 triệu đồng.

Về việc thẩm định, xét duyệt cho vay tại Agribank Phú Thọ có 3 khách hàng, dư nợ có tồn tại 4 tỷ 525 triệu đồng. Tồn tại do thẩm định sơ sài hoặc có thẩm định nhưng thiếu chính xác, thiếu cơ sở pháp lý. Thanh tra tài sản bảo đảm tiền vay ở Agribank tỉnh Phú Thọ, ngành chức năng cũng phát hiện có 2 khách hàng dư nợ 61 tỷ 891 triệu đồng, dư nợ có tồn tại 3 tỷ 930 triệu đồng. Theo đó, tài sản bảo đảm chưa được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định. Không thực hiện đúng quy định giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank.
Công tác kiểm tra tài sản bảo đảm có 2 khách hàng dư nợ tồn tại 4 tỷ 145 triệu đồng. Tồn tại trong công tác kiểm tra tài sản bảo đảm theo định kỳ quy định nhưng nội dung kiểm tra về tài sản bảo đảm sơ sài, không đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định, không thực hiện đúng quy định về quy trình cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp và khách hàng là hộ gia đình cá nhân trong hệ thống Agribank.

Trách nhiệm thuộc lãnh đạo

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân để xảy ra tồn tại về hồ sơ khoản vay, một phần do cán bộ được giao quản lý khoản vay Nguyễn Minh Tuyết (nguyên cán bộ quản lý khách hàng Phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp) không quyết liệt bám sát, đôn đốc khách hàng để thu thập đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Trách nhiệm chính thuộc về người được giao quản lý khoản vay Nguyễn Minh Tuyết. Trưởng phòng tín dụng, Phó giám đốc phụ trách chuyên đề trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công việc của cấp dưới (ông Kiều Xuân Dũng - nguyên Trưởng phòng Tín dụng và ông Đỗ Đình Văn - nguyên Phó giám đốc Agribank Phú Thọ) có trách nhiệm liên đới.

Ngành chức năng cũng chỉ rõ, về kết quả xử lý nợ xấu của riêng Hội sở chi nhánh Agribank Phú Thọ năm 2017, nợ nhóm 2 hạch toán là 6 tỷ đồng, tăng 445% so với cuối năm 2016… Kết quả thu hồi nợ đã xử lý rủi ro và nợ đã bán cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) của Agribank Phú Thọ các năm trong thời hiệu thanh tra đều không hoàn thành kế hoạch được cấp trên giao, đặc biệt là việc thu hồi nợ bán cho VAMC đạt kết quả thấp so với kế hoạch được giao… Ngay tại chính Hội sở Chi nhánh, việc thu nợ đã xử lý rủi ro và nợ đã bán cho VAMC cũng chưa đạt được kết quả tốt nhất.

Theo đó, ngành chức năng khẳng định, nguyên nhân và trách nhiệm về các tồn tại hạn chế nêu trên ở Agribank Phú Thọ là lãnh đạo các phòng khách hàng và Phó giám đốc phụ trách tín dụng (các giai đoạn) có những lúc còn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm soát việc tuân thủ quy trình, quy định, việc kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay của một số cán bộ quản lý khách hàng. Ngành chức năng tỉnh Phú Thọ cũng xác định, trách nhiệm chung trước hết thuộc về Giám đốc chi nhánh (Agribank Phú Thọ) và Phó giám đốc được phân công phụ trách chuyên đề tín dụng các giai đoạn. Trách nhiệm cụ thể thuộc về lãnh đạo các phòng khách hàng các thời kỳ, các cán bộ quản lý khoản vay.    

Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới