Bình Định: Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM

07:00:00 03/10/2019 | Giám sát - Phản biện
Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Căn cứ Kế hoạch số 244/KH -MTTQ -BTT ngày 22/2/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về việc phối hợp thực hiện công tác giám sát năm 2019; mới đây Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã thực hiện công tác giám sát trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định.

Thay mặt  Ban thường trực, ông Hồ Sĩ Dũng- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định -Trưởng đoàn, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở tài nguyên và Môi trường nhằm đánh giá tình hình và kết quả của việc tổ chức triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Qua đó nhận diện, phân tích, làm rõ nguyên nhân những bất cập, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục; Đánh giá vai trò, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện xây dựng NTM.

Tại đây đoàn đã ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở TNMT. Trên cơ sở đó tổng hợp và kiến nghị các cơ quan hữu quan kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ để duy trì, phát huy các thành tích đã đạt được và tiếp tục thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày càng đạt được kết quả tốt hơn.

Thùy Dương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới