Chú trọng giám sát, phản biện xã hội

07:30:00 21/03/2019 | Giám sát - Phản biện
“Nơi nào hoạt động của MTTQ đi vào những vấn đề, lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, thiết thực của người dân thì ở đó hiệu quả của công tác Mặt trận được nâng cao rõ rệt” - bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch UB MTTQ quận Cầu Giấy (Hà Nội) khẳng định.  

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ quận Cầu Giấy luôn được chú trọng nhằm phát huy tính dân chủ, đảm bảo quyền, lợi ích của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn quận. Nhấn mạnh tầm quan trọng đó, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết: MTTQ các cấp trong quận đã tổ chức được 82 hội nghị phản biện xã hội, góp ý vào dự thảo các báo cáo, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Các dự thảo Luật sửa đổi… Ban Thường trực UBMTTQ quận thường xuyên tham gia cùng đoàn giám sát của HĐND quận, tổ chức giám sát các chuyên đề theo quy định của pháp luật như: Phòng chống ma túy, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới tại các trường học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và hoạt động dịch vụ kinh doanh ngành nghề karaoke trên địa bàn, thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế... MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động tham gia giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Giám sát việc tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận tổ chức giám sát việc đảm bảo pháp luật tại nhà tạm giữ Công an quận. Giám sát các dự án đầu tư của cộng đồng. Giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư... 

MTTQ các phường đã phối hợp với chính quyền cải tiến nội dung và quy trình tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, công tác hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách xã hội, các chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Hoạt động Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng đã có nhiều đổi mới và hoạt động đạt hiệu quả như  thường xuyên kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tính đến nay toàn quận có 87 Thanh tra nhân dân. 58 thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thông qua hoạt động giám sát trong những năm qua Thanh tra nhân dân đã giám sát được 785 vụ việc, phát hiện 147 vụ vi phạm và đã phản ánh để các cơ quan chức năng giải quyết. Hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 199 công trình, dự án, phát hiện 21 công trình, dự án vi phạm và đã được khắc phục xử lý. Phối hợp giám sát chung được 535 vụ quản lý trật tự xây dựng, 118 vụ quản lý đất đai, 319 vụ thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 5 năm qua đã tiếp 1.284 lượt công dân, trong đó hầu hết đến để kiến nghị và phản ánh. Tiếp nhận tổng số 959 đơn kiến nghị, phản ánh để chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

Cùng với đó, MTTQ quận đã tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và thu được nhiều kết quả. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, MTTQ quận đã vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Nhiệm kỳ qua, Quỹ Vì người nghèo 2 cấp đã vận động được 4.383.895.000 đồng, hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa 3 nhà trị giá 33.000.000 đồng. Giúp phát triển sản xuất 197 hộ với tổng số tiền 1.595.890.000 đồng … Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo. 

Phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu nhằm nâng cao vị thế của MTTQ trong nhiệm kỳ tới, bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Mặt trận phải không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như hướng dẫn của Mặt trận cấp trên để triển khai thực hiện. “Nơi nào hoạt động của MTTQ đi vào những vấn đề, lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, thiết thực của người dân thì ở đó hiệu quả của công tác Mặt trận được nâng cao rõ rệt”- bà Thanh khẳng định.  

Về chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Mặt trận, bà Nguyễn Thị Thanh cho rằng: Việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ chuyên trách của Mặt trận cũng như đầu tư xây dựng lực lượng cộng tác viên, đội ngũ chuyên gia tư vấn có ý nghĩa chiến lược của công tác Mặt trận. Bên cạnh đó, cán bộ Mặt trận phải tự mình trau dồi đạo đức cách mạng, nhiệt tình và tâm huyết với nhiệm vụ, thường xuyên thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác Mặt trận mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.    

Hải Nhi     

Tin cùng chuyên mục

Tin mới