Đem lại niềm tin cho nhân dân thông qua giám sát, phản biện

07:00:48 16/03/2019 | Giám sát - Phản biện
Nhờ thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội mà MTTQ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên đã thu được những tích quả hết sức quan trọng.

Trong 5 năm qua, đã kiến nghị hàng trăm vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền xử lý; nhiều dự án bị yêu cầu tháo dỡ, thay đổi khắc phục những sai phạm, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng các công trình. Hoạt động này của Mặt trận đã góp phần đem lại sự yên tâm, tin tưởng của nhân dân, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận.

Theo ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Biên Hòa, giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội là việc theo dõi, phát hiện, xem xét, đánh giá, kiến nghị nhằm tác động đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động giám sát của MTTQ TP Biên Hòa đã đạt được những thành tựu quan trọng. Cụ thể như phối hợp HĐND TP tổ chức giám sát 212 cuộc về thực thi pháp luật trên một số lĩnh vực như thu hồi đất, giải tỏa, đền bù, tái định cư, kết quả thực hiện các chương trình, phương án, dự án; thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác cải cách hành chính...

Ngoài ra, TP Biên Hòa đã phát huy vai trò tự quản của nhân dân thông qua tổ chức và hoạt động của 29  Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và 4 tổ TTND với 294 thành viên được phân bổ đều cho các khu phố, ấp.

Trong những năm qua,  Ban TTND phường, xã đã tham gia giám sát 524 cuộc, trong đó 175 vụ kiến nghị xử lý, 325 vụ cơ quan thẩm quyền xử lý, 24 vụ được giao xác minh. Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cũng được triển khai đồng bộ, Mặt trận phường, xã cũng đã thành lập 30 ban với 262 thành viên, đã tổ chức giám sát 660 công trình, dự án triển khai trên địa bàn phường, xã, nhờ đó đã phát hiện 33 trường hợp vi phạm. Những trường hợp vi phạm đã gửi kiến nghị đến các chủ đầu tư, nhà thầu, ban quản lý các dự án yêu cầu tháo dỡ, thay đổi hoặc kiểm tra, xử lý, khắc phục những sai phạm, thiếu sót góp phần nâng cao chất lượng các công trình, dự án được triển khai xây dựng trên địa bàn...    

Quốc Định

Tin cùng chuyên mục

Tin mới