Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên

13:47:00 06/04/2018 | Giám sát - Phản biện
Thống nhất với việc giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội như hiện nay, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận định, để có sự đồng thuận cao và yên tâm khi quyết định đổi mới tổ chức cần tiếp tục thí điểm mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung trong khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương...

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và các đại diện lãnh đạo tham dự hội thảo.

Sáng 6/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Hội thảo nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới.

Tham dự Hội thảo có ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ  MTTQ Việt Nam cùng đại diện các nhà khoa học, các vị trong Hội đồng Khoa học  cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; Đại diện Lãnh đạo 5 tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên

Tại hội thảo, các đại biểu đã đi sâu vào phân tích thực trạng mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; cho ý kiến vào các nhóm giải pháp đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm bày tỏ đồng thuận với phương án giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội hiện nay. Tuy nhiên ông Đảm cũng đề nghị cần xem xét để có lộ trình từng bước thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và tổ chức.

Bên cạnh đó ông Huỳnh Đảm cũng cho rằng, theo chức năng nhiệm vụ có thể thành lập một văn phòng chung để phục vụ cho MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên - 1

Quang cảnh hội thảo.

TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm HĐTV Văn hóa - Xã hội bày tỏ quan điểm, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là yêu cầu có tính thời đại, là yêu cầu của phát triển bền vững. Tinh thần đổi mới phải làm cho Mặt trận mạnh lên. 

Theo TS Nguyễn Viết Chức, việc đổi mới tổ chức phải trên cơ sở nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận, tinh giản bộ máy theo hướng chất lượng cán bộ cao hơn. Cán bộ Mặt trận phải là những người có năng lực chuyên môn giỏi, có đạo đức tốt và đặc biệt phải có uy tín trước cư dân nơi mình đang sinh sống, nơi mình đang công tác.

Thống nhất với việc giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội như hiện nay, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận định, trong bối cảnh hiện nay để có sự đồng thuận cao và yên tâm khi quyết định đổi mới tổ chức cần tiếp tục thí điểm mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung trong khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương như Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ sau đó tổng kết và báo cáo với Trung ương.

Sắp xếp tinh giản 23 đơn vị cấp phòng

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong hoạt động của mình và luôn xác định rõ ràng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là phương châm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội thảo.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua, các ban, bộ, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; các tỉnh, huyện, xã đã chủ động, vận dụng, nghiêm túc thực hiện.

Tại cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 29/3/2018 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tinh giản đầu mối đơn vị cấp phòng trong các ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Cụ thể, 23 đơn vị cấp phòng thuộc 9 ban, đơn vị đã kết thúc hoạt động kể từ ngày 1/4/2018; đồng thời ban hành Quyết định về Quy chế thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn qua Hội thảo, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những vấn đề trên đây sẽ có ý nghĩa quan trọng trọng đối với Ban Tổ chức Trung ương trong việc tiếp tục tham mưu cho Bộ chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về công tác cán bộ và tổ chức cán bộ. Đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên - 3

Ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Tiếp thu các ý kiến tại Hội thảo, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định qua cuộc hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu bổ sung về mặt lý luận và tư tưởng trên cơ sở phân tích những bất cập, khó khăn, nguyên nhân để đề xuất những giải pháp để đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ không chồng chéo, hoạt động thiết thực, hiệu quả…

Một số hình ảnh các đại biểu tại hội thảo:

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tại Hội thảo.

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên - 5

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên - 6

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội thảo.

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên - 7

Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên - 8

Ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên - 9

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên - 10

GS. TS Trần Hậu phát biểu tại hội thảo.

Đổi mới để làm cho Mặt trận mạnh lên - 11

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Trung Hiếu
Ảnh: Kỳ Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới