Đổi mới phương thức giám sát Luật Khoa học và Công nghệ

Thứ năm, 08/03/2018 06:29:46 | Giám sát - Phản biện
Chiều 7/3, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp giám sát Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học, công nghệ và Luật khoa học và Công nghệ đã họp triển khai kế hoạch phối hợp giám sát và thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đổi mới phương thức giám sát Luật Khoa học và Công nghệ

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Với mục tiêu tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ; Luật Khoa học và Công nghệ tại các Bộ, ngành, địa phương; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về Khoa học và Công nghệ trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời thông qua hoạt động giám sát để phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ cho phù hợp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận xã hội.

Mục đích của chương trình giám sát về khoa học, công nghệ trong năm 2018 có sự phối hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và UBTƯ MTTQ Việt Nam tập trung vào việc giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ để thực hiện các chế độ, chính sách phát triển khoa học và công nghệ đối với các cá nhân, tổ chức, trong đó tập trung vào việc đổi mới phương thức đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và chính sách đào tạo, sử dụng, trọng dụng đội ngũ nhân lực, khoa học công nghệ; giám sát việc thực hiện ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại Bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, đoàn sẽ tiến hành giám sát tại 2 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và 2 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, thời gian giám sát điểm từ tháng 4/2018.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, việc thực hiện các chương trình giám sát trong năm 2017 đã thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, trên cơ sở thực tiễn kết quả hoạt động giám sát năm 2017, Ban Chỉ đạo tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nội dung giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát trong năm 2018.

Thông qua các chương trình giám sát phải có những phát hiện và kiến nghị với địa phương về những vấn đề phát sinh trong chương trình giám sát, đưa ra những khó khăn, bất cập nảy sinh nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực hiện Luật Khoa học và công nghệ. Sau giám sát, cần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các mô hình tiêu biểu trong thực hiện Luật Khoa học và công nghệ để từ đó nhân rộng các mô hình hay tại các địa phương trên cả nước.

“Sau các chương trình giám sát trong năm 2018, cần phải hình thành một báo cáo chung đánh giá theo từng nội dung Nghị quyết để từ đó phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các chương trình giám sát. Đặc biệt, cần đổi mới phương thức giám sát sao cho phù hợp, hiệu quả”, Phó Chủ tịch Bùi Thị  Thanh nhấn mạnh.     

Tuệ Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới