Đồng thuận và đúng pháp luật

Chủ nhật, 04/11/2018 08:30:00 | Giám sát - Phản biện
Đây là phương châm hoạt động xuyên suốt của hệ thống Mặt trận các cấp đối với công tác giám sát, phản biện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Thông tin này được ông Võ Hoàng Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chia sẻ với Đại Đoàn Kết.

Đồng thuận và đúng pháp luật

 Ông Võ Hoàng Cương.

PV: Thời gian qua công tác giám sát các dự án đầu tư công và đầu tư cộng đồng trên địa bàn được MTTQ các cấp thực hiện như thế nào thưa ông? 

Ông Võ Hoàng Cương: Nhìn chung cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, do cơ chế và đặc thù của địa phương còn nhiều bất cập nên cũng gặp một số vướng mắc. 

Cụ thể, đối với công tác giám sát các công trình đầu tư công mà ngân sách của tỉnh đầu tư, hiện đang gặp khó vì đội ngũ cán bộ làm công tác này còn thiếu về nhiều mặt. Nhân sự của Mặt trận tỉnh, tất cả các phòng ban chỉ có khoảng 20 cán bộ chuyên trách, trong khi đó ban Dân chủ - Pháp luật chỉ có vài ba người không thể phủ kín được hết địa bàn. Nếu giao cho Mặt trận huyện và cơ sở thì vẫn chưa có cơ chế gì để họ tham gia nhiệt tình.

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở chủ yếu giám sát mảng đầu tư cộng đồng. Những chương trình, dự án thực hiện mà có sự tham gia, đóng góp của nhân dân thì Ban Thanh tra nhân dân mới tham gia được. Thời gian qua Đồng Tháp đã làm rất tốt điều này. 

Tôi cũng muốn chia sẻ thêm rằng, bên cạnh những khó khăn thì cũng có một số thuận lợi khi MTTQ các cấp được tham gia ngay đầu ở khâu ghi danh mục đầu tư, xác lập dự án, khảo sát, để làm công tác giám sát và phản biện xã hội. Đây là cơ hội để chúng ta tiên liệu hết những tác động của dự án tới đời sống của nhân dân. Nếu tạo điều kiện để Mặt trận cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân vào cuộc tham gia, sẽ chủ động hơn, sâu hơn. Lúc đấy chắc chắn bà con sẽ đồng thuận cùng với nhà nước thực hiện tốt các dự án mang tính đòn bẩy cho từng địa phương. 

Ông từng nêu ý kiến rằng, các dự án đầu tư của Trung ương nên để địa phương giám sát sẽ thực tế hơn?  

- Tôi nghĩ là như vậy, đối với các dự án đầu tư của Trung ương, trong Luật Đầu tư công có quy định, mời UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia giám sát phản biện xã hội để thẩm định dự án. Trong khi đó, Mặt trận địa phương nơi thực hiện dự án lại không được tham gia, đây là điều bất cập. Vì Mặt trận trung ương khó mà nắm hết, thấu hiểu được hoàn cảnh, địa lý,  đời sống  dân cư, dân tình bằng địa phương. 

Tôi xin nêu thực tế tại tỉnh Đồng Tháp, đó là việc thực hiện dự án đường nối 2 cầu Vàm Cống và Cao Lãnh đi qua địa phận của tỉnh. Khi làm đường, do thay đổi kỹ thuật thi công, trong khi địa chất, địa hình của vùng ĐBSCL và địa hình nơi thực hiện dự án đặc thù là nền yếu. Vì vậy khi hút chân không khiến cho mặt ruộng ở khu vực này bị nghiêng, từ chân lộ nơi thực hiện dự án đo ra ruộng của người dân khoảng 50m thì mặt đất bị nghiêng khoảng 1m. Nghiêng như vậy làm sao người dân ở đây làm ruộng được. Trong khi đất khu vực này không nằm trong phạm vi được đền bù thì người dân biết làm để sống. 

Hay như câu chuyện về việc thi công các cây cầu bắc qua sông tại Đồng Tháp nói riêng và khu vực ĐBSCL chung. Có nhiều cây cầu do đơn vị thi công cũng như đơn vị giám sát ở Trung ương không nắm được quy luật mùa khô và mùa mưa, địa hình địa thế nên khi xây cầu không tính toán tới cao độ, xây xong, thuận lợi đường bộ nhưng lại làm tắc đường sông, vì khi nước dâng cao, ghe thuyền không thể đi qua được, phải chờ cho nước xuống thì ghe thuyền mới qua cầu được. 

Qua một vài câu chuyện này tôi muốn nhấn mạnh rằng, các dự án đầu tư công có vốn của Trung ương nếu Mặt trận địa phương được tham gia giám sát ngay từ đầu sẽ có những góp ý, phản biện cho đơn vị thi công  sát thực hơn...

Thời gian qua cấp uỷ và chính quyền địa phương có quan tâm và tạo điều kiện để thực hiện tốt công tác Thanh tra, giám sát không thưa ông? 

- Sự quan tâm và tạo điều kiện của cấp uỷ và chính quyền ở tỉnh Đồng Tháp được thực hiện khá tốt. Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã có văn bản chỉ đạo cho các cấp uỷ, tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chính quyền tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ sở; kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được quan tâm thực hiện đủ theo quy định của Bộ Tài chính. 

Nhìn chung thời gian qua Ban Thanh tra nhân dân cơ bản phát huy tốt. Tuy nhiên, thời gian tới Mặt trận tỉnh sẽ chú trọng tập huấn cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, nâng cao năng lực giám sát hơn nữa. 

Ở Đồng Tháp mô hình “Tổ nhân dân tự quản” của Mặt trận,  hỗ trợ rất nhiều cho công tác giám sát, vận động nhân dân. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này? 

- Từ năm 2017 đến nay, việc thực hiện các dự án lớn của tỉnh và các chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ của người dân. Tôi cho rằng, có được kết quả này là do Đồng Tháp đang thực hiện tốt mô hình phát huy vai trò của “Tổ nhân dân tự quản”. 

Thực ra tổ tự quản này đã có ở các vùng miền nhưng cái khác của Tổ tự quản của Đồng Tháp so với các địa phương khác rất rõ ràng, đó là chúng tôi chia nhỏ địa bàn ra để quản lý, như 1 tổ chỉ có khoảng 30 đến 40 hộ dân tuỳ vào địa hình, vì nhiều quá khó ngồi lại để bàn bạc để đi đến sự thống nhất, mà ít quá lại không tạo ra được sức mạnh của cộng đồng.

Thường nhiệm vụ của Tổ tự quản được thể hiện rõ ở 2 việc đó là tự quản và tự chủ. Điều đầu tiên tự quản là, tự quản công việc nhà, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, người lớn quản người nhỏ, quản con em mình không được bỏ học…Sau đó mở rộng ra nội dung khác tuỳ vào đặc thù của địa phương và tình hình của nhân dân. 

Chúng tôi xác định những việc gì dân có thể làm được thì mạnh dạn giao cho dân làm. Chính quyền chỉ tạo ra hành lang để hỗ trợ, bảo vệ cho bà con chứ không làm thay. Đây cũng chính là chủ trương của Ban thường vụ Tỉnh ủy, nên không có chuyện mô hình này là của ngành này, mô hình kia là của ngành kia. Các Tổ nhân dân tự quản ở các địa phương được chính quyền thừa nhận và có quyết định hẳn hoi. Nội dung do người dân tính toán, chính quyền chỉ bảo hộ những quy định của pháp luật.

Mô hình này nay đã cơ bản phủ hầu hết khắp toàn tỉnh, hiện có trên 12.600 tổ. Trong đó có hơn 9.000 tổ hoạt động rất tốt, số còn lại hoạt động dần ổn định và đang được nâng chất. Điều mà chúng tôi tự hào, mặc dù số lượng tổ rất lớn như vậy nhưng lại không gây áp lực ngân sách cho địa phương và không tốn ngân sách của tỉnh. 

Trân trọng cảm ơn ông ! 

* Trong năm qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì giám sát hơn 20 nội dung như: Giám sát việc thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về việc Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; về vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác giảm nghèo; công tác cải cách hành chính; quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các chính sách bố trí cụm, tuyến dân cư; việc thực hiện quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; việc công khai huy động các nguồn lực đóng góp trong dân; chính sách trợ giúp xã hội; quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa… 

Quốc Trung (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới