Giải quyết các vấn đề “hậu” đối thoại

Chủ nhật, 29/07/2018 09:00:30 | Giám sát - Phản biện
Từ năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã triển khai hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở hoạt động đối thoại giữa chính quyền với nhân dân.

Giải quyết các vấn đề “hậu” đối thoại

Thông qua đối thoại, người dân được phát huy quyền dân chủ trục tiếp của mình (Trong ảnh là buổi đối thoại giữa người dân và lãnh đạo xã tại huyện Hưng Nguyên).

Tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP năm 2018 diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua tại TP Vinh, Nghệ An, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã cho biết, bắt đầu từ đầu năm 2017, từ chủ trương UBND tỉnh giao, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã chủ trì triển khai đến hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở hoạt động đối thoại giữa chính quyền với nhân dân. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy sau 2 năm triển khai, bên cạnh những tác động tích cực thì hoạt động này cũng đang đặt ra một số vấn đề cần quan tâm.

Xây dựng mối quan hệ hiểu biết và trách nhiệm

Hoạt động đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã (gọi tắt là chính quyền) với nhân dân theo chủ trương của UBND tỉnh và được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì triển khai trên phạm vi cả tỉnh, khẳng định tính tích cực của nó. 

Tại phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa), theo đồng chí Bùi Văn Lan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, chia sẻ: Ngoài những nội dung được chính quyền trả lời trực tiếp tại cuộc đối thoại, thì nhiều nội dung được tổng hợp, phân loại theo nhóm, nội dung thuộc thẩm quyền của phường thì tập trung giải quyết; nội dung thuộc thẩm quyền thị xã thì kiến nghị, phối hợp cùng thực hiện. Theo đó, sau đối thoại năm 2017, phường có sự tập trung hơn trong chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh; gắn với chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là giải quyết các yêu cầu của người dân. Liên quan đến thẩm quyền giải quyết của thị xã, bức xúc nhất là tiến độ cấp đổi GCNQSDĐ cũng được thị xã tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, từ 55% (năm 2017), đến nay trên địa bàn phường tỷ lệ cấp đổi đã đạt hơn 70%. 

Không riêng phường Quang Tiến, ở thị xã Thái Hòa, nhận thức rõ ý nghĩa của hoạt động đối thoại sẽ giúp chính quyền nắm bắt nhanh và giải quyết kịp thời các phát sinh cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý cũng như chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương; cho nên ngay năm đầu triển khai thí điểm (2017), địa phương này đã triển khai đồng loạt ở 10/10 xã, phường và tiếp tục triển khai trong năm nay. 

Theo ông Phạm Đức Huân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Thái Hòa, để có được kết quả này là nhờ MTTQ thị xã đã tham mưu cho Thị ủy và UBND thị xã chỉ đạo các địa phương phối hợp với MTTQ cùng cấp để triển khai thực hiện dưới sự giám sát của cấp ủy, chính quyền và MTTQ thị xã. Theo đó, không khí tại các cuộc đối thoại rất dân chủ, cởi mở, người dân đã thẳng thắn chất vấn chính quyền nhiều vấn đề liên quan quản lý đất đai, cấp GCNQSDĐ chậm, việc thực hiện chế độ chính sách chưa kịp thời, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân… Về phía những người đứng đầu chính quyền cũng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình để trao đổi, cung cấp thông tin đến với người dân (trong thực tế có những vấn đề do người dân chưa hiểu hoặc nắm bắt chưa đầy đủ dẫn đến bức xúc); và điều quan trọng có ý thức hơn giải quyết, xử lý các vấn đề “hậu” đối thoại, khắc phục những yếu kém, bất cập trong quản lý, điều hành, đồng thời chấn chỉnh tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tại huyện Anh Sơn, việc hoạt động đối thoại giữa chính quyền với nhân dân được các xã triển khai nghiêm túc ở 100% xã, thị trấn. Các nội dung được nêu ra tại cuôc đối thoại, ngoài các vấn đề liên quan đến quyền lợi sát sườn của người dân, thì người dân cũng thể hiện trách nhiệm đóng góp cho chính quyền trong công tác quản lý, điều hành cũng như đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đạo đức công vụ. Và ở huyện Anh Sơn, có nhiều cuộc đối thoại đã “kéo” được cấp ủy cơ sở và cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành cấp huyện cùng tham gia. Đây chính là cách để tăng cường giám sát, chỉ đạo của cấp lãnh đạo trực tiếp và cấp trên đối với chính quyền cơ sở để chăm lo hoạt động đối thoại, mặt khác chăm lo giải quyết các phản ánh của nhân dân sau đối thoại. Kết quả đối thoại năm 2017 ở 21 xã, thị trấn đã có 401 ý kiến đối thoại được chủ trì giải trình thỏa đáng trực tiếp tại hội nghị và gần 100 ý kiến được giải quyết sau đối thoại; còn một số ý kiến chưa được giải quyết. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã có 19/21 xã, thị trấn tiến hành đối thoại với ý kiến được tổng hợp gồm 332 vấn đề cũng đang được các cấp, các ngành chỉ đạo giải quyết.

Đánh giá về hoạt động đối thoại giữa chính quyền với người dân, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho rằng, mặc dù chủ trương mới được triển khai, nhưng MTTQ cấp huyện, cấp xã đã bám sát Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành hàng năm để chủ động báo cáo với cấp ủy và phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã tổ chức triển khai. Kết quả năm 2017 có 480/480 đơn vị triển khai hoạt động này, trong đó có 63 cơ sở triển khai thí điểm và năm 2018, tính đến ngày 10-6-2018 đã có 185/480 đơn vị tiến hành đối thoại. 

Cũng theo ông Huy, thông qua đối thoại góp phần giúp chính quyền và người dân xích lại với nhau, ý kiến của người dân được trả lời công khai, dân chủ, “một người nói, nhiều người nghe”, góp phần đưa nhiều chủ trương, chính sách đến với người dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa chính quyền với người dân. Mặt khác, nhiều kiến nghị, phản ánh của người dân được chính quyền tiếp thu, giải quyết, trong đó có những vấn đề trước đây có thể chính quyền trì hoãn thì giờ không thể trì hoãn, từ đó góp phần phát huy quyền dân chủ và vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân dân. Vị trí, vai trò của MTTQ nhất là ở cơ sở được nâng lên; mối quan hệ giữa MTTQ, các tổ chức thành viên với chính quyền ngày càng gắn bó, chặt chẽ và có hiệu quả.

Giải quyết các vấn đề “hậu” đối thoại

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Nâng cao năng lực, bản lĩnh của cán bộ

Như chúng ta đều biết, bản chất đối thoại là sự trao đổi qua lại với giữa người đối thoại và người được đối thoại nhằm cung cấp thông tin, tạo sự hiểu biết, chia sẻ để cùng nhau giải quyết các vấn đề nêu ra. Bởi vậy, đỏi hỏi chủ thể đối thoại phải có kiến thức, năng lực, phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần cầu thị của mình; có như vậy mới thỏa mãn mọi vấn đề mà người dân đặt ra. Tuy nhiên thực tiễn cơ sở vẫn đang đặt ra những vấn đề cần khắc phục, điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đối thoại. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Anh Sơn, ông Nguyễn Công Thể thừa nhận, vẫn cò một số lãnh đạo địa phương tham gia đối thoại, thái độ còn thiếu cầu thị, lý giải thiếu sức thuyết phục, dẫn đến hiệu quả đối thoại chưa cao. 

Thẳng thắn hơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Thái Hòa  Phạm Đức Huân cho rằng, do trình độ, năng lực thực tiễn, bản lĩnh của người đứng đầu chính quyền ở một số cơ sở còn hạn chế, dẫn đến việc trả lời ý kiến chất vấn của người dân chưa đi thẳng vào nội dung mà còn trả lời chung chung. Thậm chí có một số cơ sở, ở một số nội dung người dân nêu chưa được người đứng đầu chính quyền trả lời mà đang giao cho cán bộ, công chức chuyên môn trả lời thay. Đề cập ở góc độ khác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn, ông Lê Văn Bình phản ánh, thành phần tham gia đối thoại ở một số cơ sở chủ yếu là cán bộ, đảng viên ở các xóm, chứ chưa phải chính người dân; dẫn đến các nội dung đưa ra tại cuộc đối thoại đang còn mang tính chất kiến nghị, phản ánh nhiều hơn đối thoại; hoặc không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thị trấn…

Ngoài các vấn đề nêu trên, quá trình tìm hiểu thực tế, chúng tôi cũng đã ghi nhận được một số phản ánh, một số cơ sở đang triển khai mang tính hình thức, đối phó, cho nên chưa có sự chuẩn bị chu đáo và quyết liệt trong việc giải quyết các vận đề “hậu” đối thoại. Từ thực tiễn đó, một số ý kiến đề xuất, tỉnh cần ban hành cơ chế để “ốp” các địa phương triển khai nghiêm túc, trở thành hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ chính trị “cứng” của chính quyền.  

Hoạt động đối thoại này cũng là biện pháp để “sát hạch” năng lực cán bộ, mặt khác nhằm giải quyết các vấn đề mà nhân dân đặt ra. Một số ý kiến cũng cho rằng, cấp ủy, chính quyền cấp huyện cũng cần có cơ chế giám sát các cuộc đối thoại ở cơ sở cũng như giải quyết các vấn đề “hậu” đối thoại, có như vậy hoạt động đối thoại mới thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua theo dõi hoạt động đối thoại để đánh giá năng lực, trình độ, phẩm chất cán bộ.

Điền Bắc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới