Hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng: Hướng tới bảo đảm chất lượng công trình

23:03:00 04/03/2018 | Giám sát - Phản biện
Những năm qua, công tác giám sát của cộng đồng đã được Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ triển khai hiệu quả. Hoạt động của các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, hạn chế thất thoát lãng phí, nâng cao chất lượng công trình.

Hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng: Hướng tới bảo đảm chất lượng công trình

Giám sát đầu tư của cộng đồng góp phầnhạn chế thất thoát, lãng phí.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, để phát huy hiệu quả vốn đầu tư trong xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là những công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố và các xã củng cố, kiện toàn hoạt động của ban giám sát đầu tư (GSĐT) của cộng đồng ở từng địa phương.

Từ năm 2010 đến nay các ban GSĐT của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tiến hành giám sát khoảng 1.800 công trình là các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cộng đồng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội gồm công trình xây dựng đường giao thông, cứng hóa kênh mương nội đồng, xây nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, trụ sở làm việc…

Thực tế cho thấy nhân dân ở nơi thực hiện dự án đầu tư là những chủ thể có điều kiện thuận lợi nhất có thể mắt thấy, tai nghe những gì đang diễn ra, có thể phản ánh và cung cấp những thông tin trung thực nhất về dự án đầu tư cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Qua hoạt động các ban GSĐT của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã phát hiện nhiều công trình đầu tư dàn trải, thiếu vốn, thi công kéo dài đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân như Dự án tuyến đường tỉnh lộ 322 từ xã Vân Du đi Đông Khê, huyện Đoan Hùng; Dự án cải tạo, nâng cấp xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đoan Hùng, huyện Cẩm Khê, Dự án thủy sản Đồng Mèn, xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê…

Theo chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Trần Phù Tiêu, qua hoạt động các ban GSĐT của cộng đồng đã góp phần tích cực trong thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, tạo lòng tin trong nhân dân. Những ý kiến,kiến nghị gửi tới các cấp có thẩm quyền đều được xem xét giải quyết, nhiều công trình, dự án đầu tư đã được điều chỉnh cho phù hợp.

Tại Dự án nâng cấp cải tạo đường từ KM 113 - QL2 đi Ngọc Chúc 3 xã Chí Đám qua ý kiến, kiến nghị của Ban GSĐT của cộng đồng, chủ đầu tư đã điều chỉnh bổ sung rãnh thoát nước dọc tuyến bằng đá xây để phù hợp địa hình khu dân cư đông đúc. Hay dự án thi công tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến QL2 và đường Hồ Chí Minh, được điều chỉnh, bổ sung cục bộ một số cống thoát nước cho phù hợp dòng chảy và liên quan đến hệ thống mương thủy lợi nội đồng theo đề nghị của các ban GSĐT của cộng đồng các xã Vụ Quang, Vân Đồn, Tiêu Sơn.

Để phát huy hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, ông Trần Phù Tiêu cho rằng trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị; các xã, phường, thị trấn; các ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của ban GSĐT của cộng đồng ở từng địa phương, bảo đảm các thành viên ban GSĐT của cộng đồng là những người có uy tín trong xã hội, có kinh nghiệm, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn, có kiến thức về xây dựng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về công tác GSĐT của cộng đồng, từ đó mỗi người dân nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong việc giám sát các công trình xây dựng. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ Mặt trận các cấp, trưởng ban GSĐT của cộng đồng nhằm nâng cao năng lực giám sát, nắm bắt được những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, cũng như các quy trình giám sát đầu tư xây dựng cơ bản, để nâng cao hiệu quả công tác GSĐT của cộng đồng.

Trung Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới