Mặt trận Ninh Thuận giám sát xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2018

09:20:11 22/05/2019 | Giám sát - Phản biện
Ngày 21/5, Đoàn giám sát Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận do ông Phan Hữu Đức, Uỷ Viên Thường Vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Công Hải và xã Bắc Phong (huyện Thuận Bắc) về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2018. 

Mặt trận Ninh Thuận giám sát xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2018

Ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại buổi giám sát xã Công Hải (Thuận Bắc).

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đã giảm mạnh, tình hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội được đảm bảo, bộ mặt nông thôn đổi mới; người nghèo đã được hỗ trợ, cải thiện về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng.

Trong giai đoạn 2011-2015, xã Công Hải, Bắc Phong đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia mới giai đoạn 2016-2020, xã Công Hải duy trì và đạt 15/19 tiêu chí, trong đó các tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí về giao thông; thủy lợi; trường học; thông tin truyền thông; môi trường và an toàn thực phẩm…Riêng xã Bắc Phong, cuối năm 2018 duy trì và đạt 16/19 tiêu chí, trong đó các tiêu chí về quốc phòng-an ninh; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; hộ nghèo và thông tin truyền thông chưa đạt.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Hữu Đức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả trong quá trình xây dựng NTM ở các địa phương thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh để đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong giai đoạn 2018-2020,  yêu cầu các địa phương cần coi trọng sức dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân cùng với chính quyền tham gia xây dựng NTM; tiếp tục xây dựng các chương trình, dự án, huy động nguồn vốn thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo; Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện gắn với phát triển ngành nghề; thực hiện kịp thời chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại địa phương.

Xuân Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới