Mặt trận và các đoàn thể huyện Hòa Bình còn lúng túng

Thứ hai, 09/07/2018 14:43:43 | Giám sát - Phản biện
Làm việc tại huyện Hoà Bình (Bạc Liêu), Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhận xét: Mặt trận và các đoàn thể còn lúng túng trong việc chọn các nội dung, nhiệm vụ giám sát…

Mặt trận và các đoàn thể huyện Hòa Bình còn lúng túng

Ông Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi làm việc với huyện Hoà Bình.

Đây là đánh giá của ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu Đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Quyết định 217 - QĐ/TW, Quyết định 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hoà Bình (Bạc Liêu) ngày 9/7. 

Phát biểu gợi ý tại buổi làm việc ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh, mục đích buổi làm việc là lắng nghe ý kiến của các đoàn thể chính trị xã hội, ghi nhận những cách làm hay, mới và những khó khăn tồn tại để đề xuất sửa đổi làm sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất. “Từ kết quả của 5 năm vừa qua thực hiện quyết định 217 và quyết định 218, đề nghị địa phương đề xuất phương thức hoạt động cho 5 năm tới”, Phó Chủ tịch đề nghị.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoà Bình (Bạc Liêu), thời gian qua, huyện Hoà Bình thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả đánh ghi nhận, cụ thể đối với nhiệm vụ giám sát: Nội dung, nhiệm vụ và chủ đề luôn thay đổi theo từng năm. Đầu năm 2018, MTTQ huyện đã thành lập được Đoàn giám sát do MTTQ chủ trì. 

MTTQ các cấp đã thực hiện khá hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Nổi bật nhất là giám sát để tham gia xây dựng chính quyền, phát hiện những điểm chưa làm đúng, chưa làm tốt thì kiến nghị ngay đến thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó và UBND huyện; sau khi dự tiếp xúc cử tri, giám sát cùng Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Viện KSND, MTTQ kiến nghị đề xuất cụ thể, rõ ràng trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật và theo dõi, kiên trì đến cùng khi thực hiện được mới thôi kiến nghị.

Điển hình, năm 2015, qua phản ánh bức xúc của quần chúng nhân dân về việc Văn phòng công chứng Hoa Bình của huyện Hoà Bình thu các loại phí công chứng, chứng thực rất cao so với quy định Nhà nước. MTTQ đã nắm tình hình, thu thập các chứng cứ xin ý kiến chỉ đạo của huyện uỷ và được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ cao. 

Mặt trận và các đoàn thể huyện Hòa Bình còn lúng túng

Đoàn công tác làm việc tại huyện Hoà Bình.

Sau đó UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp thanh tra, kiểm tra và xử phạt các vi phạm đối với Văn phòng công chứng Hoa Bình với số tiền 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Văn phòng công chứng Hoa Bình tiếp tục sai phạm, MTTQ kiên trì gửi nhiều văn bản đấu tranh giải quyết vấn đề. 

Hay năm 2016, MTTQ cấp xã đã tham gia phản biện một dự án lộ ấp, qua đó chọn được doanh nghiệp uy tín, giảm chi phí hơn 85 triệu đồng. Đến nay đã gần 3 năm nhưng chất lượng của con lộ này vẫn đảm bảo chất lượng theo thiết kế…

Dịp này Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoà Bình cũng cho biết, việc MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát đối với cấp ủy, chính quyền cùng cấp là rất khó khăn và không hiệu quả, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Do đó, để tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của MTTQ, đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam có hướng dẫn cụ thể hơn. 

Đề nghị Trung ương xem xét phân bổ kinh phí và giao cơ quan Mặt trận từng cấp quản lý và sử dụng, có sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan tài chính các cấp. Việc phân bổ ngân sách như hiện nay, theo Mặt trận huyện Hòa Bình, làm cho Mặt trận các cấp gần như phụ thuộc vào quyết định của người đứng đầu, khiến cho hoạt động rất khó khăn.

Ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoà Bình trong việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho biết, bên cạnh những mặt làm được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như, nhận thức công tác giám sát, góp ý các cấp chưa đầy đủ, kể cả cấp uỷ cơ sở. Bản thân Mặt trận và các đoàn thể còn lúng túng trong việc chọn các nội dung, nhiệm vụ giám sát…

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoà Bình thời gian tới cần, quan tâm xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương cách giám sát phù hợp; quan tâm tới việc phát huy các hình thức giám sát, phản biện; phát huy có hiệu quả các lực lượng tham gia giám sát, phản biện; đẩy mạnh việc góp ý, đánh giá các mặt làm được và chưa làm được trong công tác này; thường xuyên nắm tình hình, thông tin của nhân dân; hoàn thiện cơ chế để MTTQ hoạt động ngày càng có hiệu quả. 

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng đề nghị cấp uỷ cần bố trí cán bộ Mặt trận đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ; cấp uỷ cần tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận thực hiện nhiệm vụ. Cấp uỷ chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện các kiến nghị của Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện. 

Chính quyền các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận trong việc lựa chọn nội dung giám sát, trả lời các kiến nghị đề xuất của Mặt trận và cân đối chính sách, chế độ phục vụ cho công tác này…           

Quốc Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới