Sơn La: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân Sở Công thương

09:11:47 28/03/2018 | Giám sát - Phản biện
Thanh tra tỉnh Sơn La vừa có Kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Công thương tỉnh này trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng và việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí trong năm 2015-2016.

Thanh tra tỉnh Sơn La khẳng định, việc tiếp nhận, xử lý đơn tại Sở Công thương không xác định được thời gian nhận đơn của UBND tỉnh Sơn La chuyển đến. Không có phiếu đề xuất thụ lý đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định. Việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2015 tại Sở còn chậm so với Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 0/2013/TT-TTCP. Một số bản kê khai chưa kê khai đầy đủ các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định tại của Thanh tra Chính phủ.

Kết luận cũng chỉ rõ, việc xây dựng và quy định mức chi khoán tiền điện thoại đối với phó giám đốc, trưởng, phó phòng nghiệp vụ trong Quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng. Chứng từ chi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn chưa đầy đủ, đảm bảo về thủ tục trong thanh toán. Đồng thời, đơn vị chưa sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng tài sản theo quy định.

Mặt khác, sự phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương có công trình có nơi chưa kịp thời để tháo gỡ khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình. Một số thủ tục đầu tư và quy định về hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình chưa được chấp hành đầy đủ. Thêm vào đó, nghiệm thu khối lượng một số hạng mục, công việc chưa chặt chẽ, chưa đúng thực tế thi công (công trình cải tạo trụ sở làm việc) giá trị là hàng chục triệu đồng.

Từ những bất cập trên, Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Công thương căn cứ Kết luận thanh tra tiến hành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, tồn tại.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới