Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Mặt trận cấp dưới

15:55:03 01/12/2018 | Giám sát - Phản biện
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Mặt trận cấp dưới, đặc biệt trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn quỹ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Mặt trận cấp dưới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 1/12, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn công tác tiếp tục có buổi kiểm tra công tác Mặt trận Cụm thi đua Nam sông Hậu năm 2018 tại tỉnh Kiên Giang.  

Trong năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Kiên Giang đã bám sát Chương trình chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy; đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân luôn được quan tâm; các hoạt động vì người nghèo, vận động an sinh xã hội cứu trợ nhân dân được triển khai kịp thời. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ngày càng sinh động, đi vào chiều sâu, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng khu dân cư. 

Các phong trào, cuộc vận động thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp chủ trì và phối hợp với các ngành, tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó thành lập mới 176 mô hình tiêu biểu đang hoạt động hiệu quả và được triển khai nhân rộng. 

Đến nay Mặt trận chủ trì thành lập 432 mô hình và phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng được 2.138 mô hình, nâng tổng số toàn tỉnh đến nay có 4.163 mô hình các loại... Một số mô hình mới về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: “Ánh sáng đường quê”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Hẻm sạch, đẹp, sáng, an toàn”, khu dân cư “Xanh, sạch, đẹp”...

Tổ chức lấy ý kiến người dân tại các xã có trên 97% hộ dân được khảo sát hài lòng về việc xét và công nhận xã nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 56/118 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 1/13 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội toàn tỉnh đã vận động được gần 368 tỷ đồng, trong đó Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh gần 40 tỷ đồng, qua đó cất mới 1.249 và sửa chữa 68 căn nhà đại đoàn kết, trị giá trên 31,3 tỷ đồng… Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai rộng rãi xuống địa bàn khu dân cư, ý thức của người dân về ưu tiên dùng hàng Việt ngày càng thể hiện rõ…

Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được triển khai và đạt được nhiều kết quả tốt. Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch về hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2018, qua đó đã thực hiện được 8 cuộc giám sát, trong đó cấp tỉnh tổ chức 2 cuộc giám sát. Mặt trận các cấp đã chủ trì tổ chức giám sát 134 cuộc. Thực hiện tốt công tác phúc tra sau giám sát đối với các đơn vị được giám sát trong năm 2017 về việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH và Luật khám, chữa bệnh...

Ghi nhận các kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Kiên Giang năm 2018, Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: “Năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã tham mưu rất tốt cho cấp uỷ các cấp, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong phối hợp thống nhất hành động, phân vai, phân trách nhiệm cụ thể. Điều này được thể hiện rõ nhất trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”…

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận, về việc xây dựng mô hình, có nhiều đổi mới trong việc ban hành quy chế thực hiện mô hình; chủ động tích cực xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng; chủ động, sáng tạo tổ chức hội thi tìm hiểu vai trò, vị trí của Mặt trận, hoạt động này có nhiều nét mới.  

“Công tác tuyên truyền được Mặt trận các cấp tổ chức linh hoạt sâu rộng. Điển hình, Mặt trận Kiên Giang đã làm rất tốt việc đưa báo Đại đoàn kết xuống 100% khu dân cư.” Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh. 

Về phương hướng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tiếp tục đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân. Mặt trận cần thông qua các tổ chức chính trị làm tốt công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân.   

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, cần lưu ý công tác phản biện xã hội. Hàng năm căn cứ vào chương trình công tác của Tỉnh uỷ, kế hoạch công tác của UBND và chương trình của HĐND trong năm, xem nội dung nào cần phải phản biện, từ đó xây dựng kế hoạch báo cáo với Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến thống nhất, tổ chức thực hiện phản biện. 

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh còn đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Mặt trận cấp dưới, đặc biệt trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn quỹ, trong đó có Quỹ “Vì người nghèo”. 

Cần bám sát thông báo 301 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về định hướng một số nhiệm vụ năm 2019, từ đó xây dựng một số nhiệm vụ năm tới cho sát với tình hình thực tế của địa phương; Chỉ đạo Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới đại hội Mặt trận cấp tỉnh thành công; Tiếp tục đẩy mạnh công các tuyên truyền cho nhân dân hiểu về chủ trương đường đối, chính sách pháp luật nhà nước, về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhiệm vụ Mặt trận – đoàn thể; quan tâm thực hiện công tác xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị ổn định hợp tác phát triển, bảo vệ hoà bình đảm bảo an ninh trật tự biên giới.

Quốc Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới