Thúc đẩy các nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ

Thứ ba, 15/05/2018 15:33:00 | Giám sát - Phản biện
Ngày 15/5, tại tỉnh Lạng Sơn, Đoàn giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển Khoa học - Công nghệ,  Luật Khoa học và Công nghệ.

Thúc đẩy các nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; bà  Nông Thị Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) được ban hành và Luật Khoa học và Công nghệ có hiệu lực, Tỉnh ủy Lạng Sơn, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động, văn bản cụ thể hóa chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đưa Khoa học và Công nghệ phục vụ quá trình CNH-HĐH, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Chương trình hành động số 91-CTr/TU ngày 29/10/2013 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thúc đẩy các nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Trong giai đoạn 2012 - 2017, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tổng số 92 đề tài, dự án nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ trên địa tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

Các kết quả nghiên cứu đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đánh giá cao tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ.

UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản qui phạm pháp luật về khoa học và công nghệ để thực hiện chương trình của hành động của Tỉnh ủy.

Các đề tài dự án thể hiện trên các lĩnh vực  khoa học xã hội và nhân văn, nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, y tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và quốc phòng, an ninh…

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chia sẻ những khó khăn của tỉnh Lạng Sơn gặp phải như việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ chưa phát huy hết  tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Việc huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt động khoa học và công nghệ chưa được quan tâm đúng mức, nhiều đề tài khoa học và công nghệ chưa được triển khai ứng dụng, nhân rộng trong thực tiễn.

Bên cạnh đó số lượng cán bộ khoa học trên địa bàn còn thiếu và yếu, cơ chế quản lý, sử dụng còn nhiều bất cập.

Đầu tư cho khoa học và công nghệ còn dàn trải, chưa tập trung vào giải quyết những vấn đề trọng điểm, có ý nghĩa quyết định.

Việc liên kết giữa bốn nhà (nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông) trong nông nghiệp và nông thôn còn hạn chế, các chính sách chưa đủ mạnh để thu hút đầu tư.

Chưa có sự gắn kết giữa khoa học với đào tạo, giữa nghiên cứu với sản xuất, kinh doanh, giữa cơ quan Trung ương với địa phương và giữa nhà khoa học với người dân.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tập trung nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cũng lưu ý tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục nâng cao hơn nữa mức kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ và tăng cường hơn nữa các chủ trương, giải pháp thúc đẩy các nguồn lực trong xã hội đầu tư cho ứng dụng phát triển khoa học và công nghệ.

Tiếp tục quan tâm đến đội ngũ trí thức và liên kết với các trung tâm nghiên cứu lớn để giúp tỉnh Lạng Sơn phát triển những sản phẩm chủ lực để khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về những  đề xuất, kiến nghị của tỉnh về những vấn đề bất cập liên quan đến cơ chế, chính sách, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho biết, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu và tổng hợp thành văn bản để kiến nghị với các cơ quan có liên quan.  

Thúc đẩy các nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh và Đoàn đi thăm mô hình trồng hồng không hạt Bảo Lâm, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn.

* Trong thời gian làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, Đoàn giám sát đã đi thăm và khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Bảo Long tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc và mô hình trồng Hồng không hạt Bảo Lâm, mô hình trồng Mận tại xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn để nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ.

Trung Hiếu
Ảnh: Doãn Hùng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới