Hội thảo về giáo dục mở

08:00:45 17/05/2018 | Giáo dục
Ngày 16/5, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế”.

Thông tin tại Hội thảo, GS Trần Hồng Quân- Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH,CĐ cho biết mặc dù kể từ ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tới nay đã 4 năm trôi qua nhưng “chúng ta vẫn chưa có bất kỳ định nghĩa chính thức nào về hệ thống giáo dục mở”.

Chính vì vậy, hội thảo lần này nhắm tới việc tạo cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về giáo dục mở, một trong những vấn đề quan trọng của giáo dục nước nhà, chuẩn bị cho hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế.

Qua hội thảo, Hiệp hội cũng sẽ đề xuất những kiến nghị khách quan và toàn diện hơn cho Chính phủ xung quanh chủ đề trên để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW, thúc đẩy giáo dục Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế.

T.Linh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới