Chống diễn biến hòa bình: Dựa vào dân để xây dựng Đảng

08:00:52 21/08/2019 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã đặt ra những vấn đề lý luận để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết về vấn đề này.

Chống diễn biến hòa bình: Dựa vào dân để xây dựng Đảng

Ông Lê Văn Cương.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh có 2 giải pháp cơ bản. Thứ nhất phải dùng thực tiễn để chứng minh sự lựa chọn con đường CNXH là đúng, chứng minh bằng hiện thực trong cuộc sống là tốt đẹp. Khi thực tiễn tốt đẹp thì chẳng thế lực thù địch nào có thể vu cáo được cả. 

Thứ hai là đấu tranh về mặt lý luận. Các nhà lý luận phải giúp Đảng cập nhật thông tin vì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão. Cả khoa học xã hội và khoa học nhân văn cũng phải theo kịp. Về mặt phương pháp luận, phải giữ gìn phương pháp luận, các luận điểm “gốc gác” của chủ nghĩa Mác-Lênin nhưng thời đại này là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, toàn cầu hóa kinh tế nên cần phải bổ sung, phát triển. Vì thế muốn đấu tranh và phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chúng ta cần nghiên cứu sâu, khẳng định những giá trị vĩnh hằng của chủ nghĩa Mác-Lênin mới có sức thuyết phục, có sức nặng trong đấu tranh với các thế lực thù địch, có sức nặng trong thuyết phục đảng viên và người dân. Nó giống như một võ sĩ quyền anh, một tay ra đòn tấn công, còn một tay là bảo vệ. Nếu chỉ ra đòn mà không bảo vệ thì sẽ bị đánh ngã. Chính vì vậy, vấn đề thực tiễn tổ chức của Nhà nước phải trong sạch, vững mạnh, gần dân vì dân là cánh tay bảo vệ. Đừng nghĩ một chiều, dù rằng chống các thế lực thù địch là cần thiết nhưng chỉ thế thì sẽ không giải quyết được vấn đề, mà quan trọng hơn là cần “xây”. Phải chứng minh thực tiễn là tốt đẹp theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì mới vững vàng.

PV: Có một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả đảng viên từng giữ các chức vụ trung và cao cấp suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Như vậy, có thể hiểu rằng chỉnh đốn Đảng phải gắn với sàng lọc đảng viên, thưa ông?

Ông Lê Văn Cương: Tôi cho rằng đó là giải pháp quan trọng nhất. Vì thế song song với thực hiện nghị quyết của Đảng, phải làm rõ trách nhiệm cá nhân trong hệ thống luật pháp, người đứng đầu trách nhiệm, quyền hạn đến đâu. Bên cạnh đó, phải bổ sung làm rõ hệ thống giám sát quyền lực. Quyền lực không bị giám sát sẽ tha hóa, đó là quy luật của hàng ngàn năm vừa rồi và hàng ngàn năm tiếp theo cũng không có ngoại lệ. Cho nên giám sát quyền lực phải rõ ràng, phải thay đổi hệ thống giám sát quyền lực gắn với trách nhiệm cá nhân.

Thưa ông, trong cuộc đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần phát huy vai trò của người dân, và báo chí như thế nào?

- Đảng dựa vào dân để xây dựng Đảng. Nghị quyết Đại hội X nói rất rõ là xây dựng cơ chế cho người dân giám sát hoạt động của tổ chức cơ quan Đảng, Nhà nước và hoạt động của đảng viên. Một nghị quyết đẹp như thế, hay như thế về xây dựng cơ chế để người dân tham gia giám sát quyền lực, giám sát hoạt động của cán bộ đảng viên, cơ quan Đảng, Nhà nước nhưng còn cần đến cơ chế hữu hiệu, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát. Qua đó góp phần xây dựng Đảng và từng đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Cá nhân tôi đánh giá truyền thông là cơ quan tiên phong. Cụ Hồ đã nói: Báo chí là mặt trận, nhà báo, phóng viên, biên tập viên là những chiến sĩ trên mặt trận ấy. Báo chí của ta không chỉ là cơ quan tuyên truyền đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước mà còn phản ánh tiếng nói của người dân, nguyện vọng của người dân và trực tiếp đấu tranh khắc phục tha hóa trong xã hội nói chung và Nhà nước nói riêng.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hai việc cơ bản hiện nay là phải làm rõ trách nhiệm cá nhân và kiểm soát quyền lực. Nếu không làm được hai việc này thì chỉ là giải pháp tình thế, tình huống, như cháy nhà chữa kiểu này lại cháy kiểu khác. Gốc rễ phải giải quyết được trách nhiệm cá nhân cho rõ và phải giám sát quyền lực. Nó như hai đường ray tàu vậy, bộ máy Nhà nước như con tàu chạy trên hai đường ray đó.

H.Vũ (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới