Chống tham nhũng cần kiên quyết

Thứ sáu, 26/10/2018 08:00:07 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Sáng ngày 25/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Dự án Luật sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 6 (theo như dự kiến chương trình được thông qua).

Việc thảo luận Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) lần này còn có ý nghĩa hơn khi vào kỳ họp cuối năm, Quốc hội cũng sẽ thảo luận báo cáo về vấn đề liên quan do Chính phủ trình bày. Vì thế, việc thảo luận Dự án Luật PCTN (sửa đổi) cũng là cách góp phần vào công cuộc PCTN đang rất quyết liệt của Đảng ta hiện nay. 

Tại hội trường Quốc hội, cơ quan thẩm tra cho biết, đa số ý kiến ĐBQH tán thành với phương án giao cho Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người kê khai công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương; các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, thu nhập của người kê khai công tác trong cơ quan, tổ chức mình; ý kiến khác đề nghị Thanh tra Chính phủ chỉ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh và tương đương trở lên. Về cơ quan chuyên trách kiểm soát tài sản thu nhập, ý kiến của tuyệt đại đa số ĐBQH đã được lưu tâm. 

Nhiều ý kiến ĐBQH tán thành với việc mở rộng phạm vi người có nghĩa vụ kê khai như quy định của Dự thảo Luật; ý kiến khác đề nghị bổ sung người có nghĩa vụ kê khai lần đầu bao gồm cả sĩ quan Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và quân nhân chuyên nghiệp.  Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai để bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về từng bước mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, đáp ứng tốt hơn yêu cầu PCTN trong tình hình hiện nay. Điều đó cho thấy, Dự án Luật đã loại bỏ vùng cấm và xác lập một quy định, không ai, không tổ chức nào có thể đứng trên pháp luật và đứng ngoài pháp luật, kể cả lực lượng vũ trang. Dự luật đồng thời cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc.

Trong Báo cáo thẩm tra nêu rõ, đặc điểm xã hội nước ta là người dân có truyền thống tích lũy, tiết kiệm, tặng cho, thừa kế trong gia đình; tài sản của cán bộ, công chức hình thành từ các nguồn khác nhau (ngoài thu nhập từ lương thì nhiều người còn làm thêm để tăng thu nhập dưới nhiều hình thức) và trong khi Nhà nước chưa kiểm soát được thu nhập của toàn xã hội, pháp luật cũng chưa quy định buộc người dân phải chứng minh nguồn gốc số tiền để mua tài sản, chưa quy định đánh thuế đối với một số loại tài sản… Đây cũng là vấn đề liên quan đến quyền sở hữu tài sản là quyền cơ bản của công dân. Trong bối cảnh đó, việc xác định tính hợp lý của nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm để xử lý là rất phức tạp.  Do đó, việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc cần được cân nhắc thận trọng, có bước đi, cách làm phù hợp để đáp ứng yêu cầu đấu tranh PCTN, đồng thời bảo đảm sự hài hòa cả về tính pháp lý, chính trị và thực tiễn xã hội của nước ta.

Đồng thời, để có cơ sở trong việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc, Khoản 6 Điều 3 Dự thảo Luật đã bổ sung giải thích cụm từ tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc là: Tài sản, thu nhập tăng thêm so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không có căn cứ pháp luật về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm và không phù hợp với thực tế hình thành tài sản, thu nhập tăng thêm đó. 

Phát biểu tại phiên thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm- Đoàn TP Hồ Chí Minh, đánh giá đây là luật quan trọng mà cán bộ và nhân dân rất kỳ vọng để góp phần vào việc PCTN hiệu quả hơn. Nói nhiều đến trách nhiệm xã hội, trong đó có trách nhiệm của công dân, bà Tâm băn khoăn về cơ chế để người dân tham gia PCTN hợp pháp. “Người dân có trách nhiệm tham gia PCTN, nhưng nếu không có tổ chức nào giúp cho người dân làm việc đó thì sẽ khó có thể thực thi” và rằng “Chúng ta nói tai mắt của nhân dân, tai mắt của quần chúng cần phải phát huy. Nhưng muốn thực hiện được thì cần phải có cơ chế”- bà Quyết Tâm nói thêm. 

Cho ý kiến hoàn thiện Dự luật, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) tập trung làm rõ việc xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc. “Những người đủ mưu mô tham nhũng, moi được tiền nhà nước vào túi mình thì cũng thừa mưu mô che giấu tài sản bất minh”- đại biểu Cường nói đồng thời nêu rõ quan điểm: “Khi không kê khai tức là cố tình che giấu, cần phải xử lý nghiêm khắc cũng không có gì là oan”.

Còn, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp)  cũng đồng tình xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà không giải trình được nguồn gốc. Vì theo đại biểu, đến nay chưa có quy định về xử lý vấn đề này, trong khi đó các trường hợp vi phạm việc kê khai tài sản, thu nhập lại tăng thêm.

“Thời gian qua cho thấy số cán bộ công chức, viên chức có tài sản có giá trị rất lớn và giải trình không hợp lý về nguồn gốc nhưng chưa có cơ chế xử lý tài sản này gây nghi ngờ trong nhân dân”- ông Hòa nói. Đối với phương án xử lý, ông Hòa chọn phương án 2 thông qua thuế thu nhập cá nhân giống như ý kiến ông Cường. Ngược lại, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) cho rằng, không nên áp dụng đánh thuế. Lập luận quan điểm này, bà Mai đưa ra 6 lý do, trong đó có lý do là chưa phù hợp, chưa đảm bảo tính công bằng, cũng không mang ý nghĩa răn đe. Ý kiến của ba vị đại biểu là rất thẳng thắn. 

Thảo luận về Luật PCTN như đã nói ở trên là cách đóng góp thiết thực vào công tác PCTN. Vì thế, mỗi ý kiến chính xác và xác đáng của ĐBQH sẽ góp phần đưa công tác này ngày càng quy củ, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội.  

Hoàng Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới