Đảng và những mùa Xuân

Thứ bảy, 03/02/2018 08:00:18 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Hôm nay (3/2), chúng ta kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng. một ngày với nhiều thế hệ người Việt Nam là một ngày nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm; bởi, đó là ngày khai sinh ra một tổ chức cộng sản đưa đất nước Việt Nam đi tới độc lập, tự do, hạnh phúc. 

Mùa Xuân năm 1930, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì đại hội hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam và Đông Dương là, Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản liên đoàn, Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua những biến thiên của lịch sử, con đường đi của dân tộc từ mùa Xuân ấy đến nay dù có những gập ghềnh, gian khó; dù có những lúc phong ba dồn dập nhưng dưới sự dẫn dắt của Đảng, dân tộc ta đã vượt bao thác ghềnh; vượt bao gian khó để có thể tự hào đi trên con đường hòa bình tươi đẹp và thênh thang hôm nay.

88 năm kể từ khi có Đảng, 73 năm lập nước và 42 năm ngày Việt Nam thống nhất, mỗi mùa Xuân có Đảng là một mùa hạnh phúc an vui với mỗi người dân và mỗi gia đình Việt.  Nó lý giải vì sao, Đảng ta đã trở thành lẽ sống của dân tộc; là tổ chức duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Dù rằng, trên con đường lớn lên cùng dân tộc và đất nước, nói một cách thẳng thắn không phải không có lúc chúng ta mắc sai lầm. Nhưng với tinh thần phê và tự phê, Đảng ta đã nhận ra những sai lầm và sửa sai rất sớm, dù đau đớn. Điều đó càng làm tăng thêm niềm tin trong nhân dân và càng chứng tỏ Đảng ta là một Đảng cách mạng. Một trong những yếu tố làm nên tính cách mạng của Đảng chính là bởi nhờ biết “đoàn kết chặt chẽ, một lòng, một dạ, phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” - Bác Hồ viết trong Di chúc gửi lại cho hậu thế. 

88 năm trải qua những chặng đường khác nhau và không phải đều là những chặng đường bằng phẳng nhưng nhờ truyền thống đoàn kết cực kỳ quý báu của Đảng ta và của nhân dân ta nên cách mạng nhờ thế đã thành công, đất nước đã phát triển: Từ một nước thiếu đói, dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta đã không chỉ thoát đói nghèo mà đã trở thành một nước có thu nhập trung bình. Tổng kết lại lịch sử 88 năm từ khi thành lập Đảng, thực sự nhờ biết đoàn kết các giới Đảng đã giữ được vai trò hạt nhân lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và từ một Đảng lãnh đạo cách mạng đến một Đảng cầm quyền Đảng luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; bởi Đảng ta hiểu rời xa nhân dân sẽ không thể lãnh đạo cách mạng càng không thể lãnh đạo đất nước tới bước phát triển hôm nay. Chính vì thế, trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Đảng là một công việc quan trọng bậc nhất và cũng được Đảng ta quan tâm nhất.

Với Hồ Chủ tịch thì, cán bộ, đảng viên phải là người toàn tâm, toàn ý chăm lo phục vụ nhân dân và phải gương mẫu trước nhân dân mới làm tròn và xứng đáng với vai trò người lãnh đạo.

Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Hồ Chủ tịch, trong mỗi nhiệm kỳ của mình Đảng đều quan tâm đến công tác cán bộ dù rằng không phải nhiệm kỳ nào công tác này cũng thành công rực rỡ nhưng những năm gần đây việc đẩy mạnh công tác cán bộ là điều Đảng ta rất chú trọng. Trong Hội nghị tổng kết ngành tổ chức Đảng vào trung tuần tháng 1 vừa qua, phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Xây dựng Đảng rốt cuộc là xây dựng tổ chức và xây dựng con người, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Lâu nay chúng ta thường nói, sau khi có đường lối đúng thì cán bộ đóng vai trò quyết định việc tổ chức thực hiện đường lối. Nhưng mặt khác, lại phải thấy, nhiều khi cán bộ quyết định cả việc định ra đường lối; cán bộ nào thì đường lối ấy. Chúng ta càng ngày càng thấm thía “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “là nguyên nhân của mọi nguyên nhân”. Nói thế là bởi, công tác cán bộ gắn bó mật thiết với công tác xây dựng Đảng. Nếu cán bộ tốt thì Đảng sẽ tăng thêm uy tín và từ đó sẽ giữ vững vai trò lãnh đạo. 

Tại Hội nghị kể trên, sau khi chỉ rõ những mặt mạnh mặt yếu của công tác cán bộ gắn với công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh đến công tác cán bộ. Tổng Bí thư yêu cầu: Chú trọng đến công tác cán bộ thường xuyên; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực tế hiện nay, cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế; hiện tượng chạy chức, chạy quyền còn diễn biến tinh vi, phức tạp”. 

Cũng trong bối cảnh đặc biệt này, Tổng Bí thư cho rằng, công tác cán bộ phải hết sức công tâm, khách quan, tận tuỵ với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào. “Chúng ta phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn  cái sai, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen nào  không trong sáng.”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trải qua 88 năm, công  tác xây dựng Đảng vì thế là một quá trình xây dựng niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng. Niềm tin vào Đảng và niềm tin vào sự lãnh đạo cách mạng của Đảng qua mọi thời kỳ là một niềm tin son sắt, không bao giờ phôi pha trong nhân dân. Và,  Đảng ta, Đảng do Bác Hồ kính yêu sáng lập, rèn luyện và phát triển chưa bao giờ xa rời mục tiêu cao nhất của mình, đó là, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Xây dựng Đảng và đấu tranh với các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng hiện nay cũng chính là bước đi quan trọng trong quá trình xốc lại đội ngũ, nâng cao hơn nữa tính cách mạng, tính chiến đấu của Đảng để Đảng thật sự văn minh và thật sự cách mạng, thật sự xứng tầm đưa đất nước phát triển hơn nữa. 

88 năm trải qua những chặng đường khác nhau và không phải đều là những chặng đường bằng phẳng nhưng nhờ truyền thống đoàn kết cực kỳ quý báu của Đảng ta và của nhân dân ta nên cách mạng nhờ thế đã thành công, đất nước đã phát triển: Từ một nước thiếu đói, dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta đã không chỉ thoát đói nghèo mà đã trở thành một nước có thu nhập trung bình. Thực sự đoàn kết các giới Đảng đã giữ được vai trò hạt nhân lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và từ một đảng lãnh đạo cách mạng đến một đảng cầm quyền, Đảng luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; bởi Đảng ta hiểu rời xa nhân dân sẽ không thể lãnh đạo cách mạng càng không thể lãnh đạo đất nước tới bước phát triển. Chính vì thế, trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Đảng là một công việc quan trọng bậc nhất và cũng được Đảng ta quan tâm nhất.

 Hoàng Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới