Hiến kế cho đất nước

Thứ sáu, 09/02/2018 08:00:55 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Hai cuộc gặp mặt nhưng cùng một thông điệp. Điều này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến trong cuộc tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu về nước dự Chương trình “Xuân Quê hương 2018: Việt Nam - Rạng ngời tương lai”; và chúc Tết các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018.

Hiến kế cho đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ kiều bào Chương trình “Xuân Quê hương 2018. Ảnh: VTV1.

Đó là làm sao để tạo động lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và kiều bào trong việc sáng tạo nghiên cứu, đề xuất, giám sát, phản biện, đào tạo ra nguồn nhân lực có vai trò then chốt.

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí mạnh thì đất nước mới mạnh. Mạnh hay yếu, thịnh hay suy trước hết là do nguyên khí; mà nguyên nhân sâu xa chính là con người. Nhưng hơn hết hiền tài nằm ở chính trong đội ngũ các nhà khoa học, trí thức được coi là nguồn nhân lực chất lượng cao. Vậy làm sao để truyền bá rộng rãi kiến thức khoa học - công nghệ, phát huy vai trò động lực của giáo dục đào tạo trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm tốt vai trò tư vấn phản biện có lợi cho đất nước, nhân dân là vấn đề đau đáu luôn được Đảng, Nhà nước “đặt hàng” đối với đội ngũ trí thức của đất nước. 

Không phải lẽ ngẫu nhiên, GS.VS Trần Đình Long- Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam khi gặp mặt Tổng Bí thư đã nhắc đến 4 chữ: “luôn ngẩng cao đầu” khi tham dự các hội nghị quốc tế về nông nghiệp. Bởi theo ông, từ một nước nghèo đói đến nay nước ta đã trở thành nước xuất khẩu nông sản thuộc hàng đầu thế giới. Hiện nay 2 giống gạo của Việt Nam được xếp loại 1 và 3 của thế giới, đóng góp cho trụ đỡ nông nghiệp khi đạt 36 tỷ USD trong năm 2017, tạo nên kỳ tích to lớn cho tăng trưởng GDP đạt 6,81% sau nhiều năm “trượt kế hoạch”.

Mà nguyên nhân sâu xa được GS Long nhắc đến chính là hơn 90% các giống cây của Việt Nam đều do các nhà khoa học trong nước nghiên cứu, để đến nay những trái vải thiều, thanh long, xoài đã “đem chuông đi đánh xứ người”.

Nhưng quan trọng hơn từ đề án hơn 1.200 tỷ đồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhờ sự “phản biện” của các nhà khoa học đã rút xuống còn 46 tỷ đồng nhưng vẫn đem lại giá trị to lớn cho nông nghiệp nước nhà. Rõ ràng 46 tỷ và 1.200 tỷ là một con số khác xa nhau. Không những giảm cho Nhà nước một số tiền khá lớn mà còn đem lại những đóng góp lớn cho sự phát triển. 

Chính vì vậy khi nhắc lại vị thế của quốc gia trong năm 2017 được nâng cao, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, Tổng Bí thư đã nhắc đến sự đóng góp quan trọng của giới trí thức khoa học, văn nghệ sĩ. 

“Nước ta mạnh hay yếu, thịnh hay suy, trước hết yếu tố con người có vai trò động lực, then chốt. Trong đó, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sáng tạo, nghiên cứu đề xuất, phản biện và ứng dụng phục vụ xây dựng, hoạch định và triển khai đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân” - Tổng Bí thư nói.

Còn tại buổi tiếp các đại diện kiều bào về quê ăn Tết, Tổng Bí thư cũng khẳng định: “Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giải quyết các nguyện vọng của kiều bào, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập với nước sở tại và đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước”.

Chất xám của đội ngũ khoa học trí thức trong phản biện, nghiên cứu đề xuất chính sách chính là nguồn “dinh dưỡng” cho sự phát triển của mỗi quốc gia, là tiền đề cho chúng ta phát triển lớn mạnh và bền vững- đó là sức mạnh từ nội lực đem lại. Những kế sách, phản biện của các nhà khoa học, trí thức đã giúp cho đất nước trong nhiều giai đoạn. Không phải hôm nay, mà chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, phát huy nguồn lực con người luôn là một nhiệm vụ quan trọng được Đảng quan tâm ngay từ ngày đầu thành lập đến nay.

Từ những năm đầu 1960, mặc dù cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra rất ác liệt, nhưng với tầm nhìn chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cao, trước mắt phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước, nhưng về lâu dài là phục vụ công cuộc kiến thiết nước nhà, Bộ Chính trị (khóa III) đã ra Nghị quyết về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trong đó khẳng định: “Muốn học sinh giỏi vào các trường đại học, phải có kế hoạch phát triển và bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ lớp 7, lớp 8”.

Xuyên suốt từ đó đến nay, Đảng đã có nhiều chính sách thu hút các nhà khoa học, doanh nhân giỏi tham gia vào Chính phủ để gánh vác những công việc nặng nề, phức tạp của đất nước ngày từ ngày đầu giành độc lập. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã nhiều lần khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.

Gần đây nhất, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh: “Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh”.

Vì vậy khi nhắc tới chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức trong điều kiện mới, xuất hiện nhiều nhân tố mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, Tổng Bí thư đã lưu ý đến việc nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững, đi lên. Đó là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhưng trước hết là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ có vai trò tiên phong dẫn đầu. 

Sức mạnh không chỉ đến từ nội lực mà còn từ ngoại lực. Làm sao để thu hút nguồn lực “chất xám từ ngoại lực” đóng góp cho xây dựng phát triển đất nước được coi là bài toán “khoan sức dân” từ đội ngũ trí thức, nhà khoa học. Chính nhờ chính sách thu hút trọng dụng người tài đã được đưa ra trong thời gian qua nên dù xa Tổ quốc nhưng nhiều nhà khoa học kiều bào đã đau đáu hướng về đất mẹ, làm sao để đưa đất nước vươn lên, có vị thế tương xứng. Đến nay trong 16 thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đã có sự tham gia của 4 kiều bào là những GS, nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực nhằm hướng đến xây dựng đất nước đàng hoàng, to đẹp hơn.

Cũng vì lẽ đó, khi tiếp đoàn kiều bào Việt Nam tiêu biểu về nước đón Tết theo chương trình “Xuân quê hương 2018”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với bà con kiều bào về khát vọng đưa nền kinh tế trở thành “con hổ mới của Châu Á”.

“Đất nước cần những kinh nghiệm về khởi nghiệp, tri thức về khoa học, kỹ thuật, những kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cũng như nguồn lực của bà con Việt kiều trong điều kiện kinh tế thị trường. Nhà nước sẽ không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tạo điều kiện hơn nữa cho bà con yên tâm đầu tư về nước, phát triển sản xuất kinh doanh. Mục tiêu trở thành “một con hổ mới về kinh tế” chỉ có thể thành công bằng ý chí, quyết tâm của toàn dân tộc trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh to lớn của đất nước và trí tuệ Việt Nam, đặc biệt là phải dựa trên tinh thần đại đoàn kết của những người dân Việt Nam trong và ngoài nước” - Thủ tướng nhấn mạnh cùng một thông điệp mong muốn bà con Việt kiều cùng chung tay với Chính phủ và toàn dân xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển.

Những thông điệp mạnh mẽ từ lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã được đưa ra để khơi dậy nguồn lực của hiền tài. Để thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt đang đòi hỏi phải xây dựng chiến lược nhân tài quốc gia, sử dụng đội ngũ trí thức, tạo thành chủ trương, cơ chế thống nhất. Đó là một giải pháp căn bản của sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Và hơn lúc nào hết đất nước cần những “đòn bẩy” sự chung tay góp sức từ chất xám của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ cùng những chuyên gia là kiều bào - một bộ phận máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. 

Hoài Vũ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới