Không chờ đợi

Thứ tư, 03/01/2018 07:30:00 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Ngày 1/1, ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Cùng với Hội nghị ngày 28/12/2017 của Chính phủ với với các địa phương, với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết 01 của Chính phủ càng cho thấy quyết tâm cao của cả hệ thống trong năm 2018 này.

Nghị quyết đầu tiên năm 2018 của Chính phủ nhấn mạnh phải thực hiện quyết liệt và đồng bộ các đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết nêu rõ, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đẩy mạnh triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020. Tạo chuyển biến căn bản về quản trị ngân hàng, hiệu quả và an toàn hoạt động. Tập trung xử lý có hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu theo nguyên tắc thị trường, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thị trường tiền tệ; Cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước và bảo đảm bền vững an toàn nợ công; Thu hút có chọn lọc các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; triển khai vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI; cải thiện các mặt của lĩnh vực xã hội, nâng dần giá trị và vị trí xếp hạng về chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam trên bảng xếp hạng của thế giới...

Nghị quyết cũng chỉ rõ, tổ chức lại một cách thực chất sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; giảm chi phí trung gian để nâng cao thu nhập cho nông dân; nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam; phát triển kinh tế rừng, kinh tế biển; Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới...

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết 01 của Chính phủ nhấn mạnh là thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung chỉ đạo điều tra các vụ án tham nhũng lớn để truy tố, xử lý nghiêm minh trước pháp luật theo tinh thần không có vùng cấm, tất cả hành vi vi phạm để phải được xử lý đúng pháp luật. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Nghị quyết 01 của Chính phủ ngay từ đầu năm mới 2018 đã cụ thể hóa những công việc cần làm để phát triển kinh tế - xã hội trong cả năm và những năm tiếp theo. Trước đó, tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương (ngày 28/12/2017), cùng với việc khẳng định những thành tựu đạt được trong năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết chưa thể bằng lòng với kết quả này. Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự kết nối giữa khu vực trong nước và đầu tư nước ngoài còn nhiều khó khăn, trong khi các dự án của doanh nghiệp nhà nước còn bị thua lỗ, đi cùng với cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, nền kinh tế chưa sẵn sàng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thủ tướng đặt câu hỏi: Chính phủ và chính quyền các địa phương các cấp phải làm gì và làm như thế nào để sự phát triển bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, để Việt Nam không rơi vào bẫy thu nhập trung bình và không bị tụt lại trong cuộc đua tiến tới khá giả, phồn vinh và không để một ai đứng bên lề của sự phát triển?

Cũng tại Hội nghị này, trong phát biểu của mình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2017 dù đạt được nhiều thành tích nhưng không được chủ quan, thoả mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Tổng Bí thư nêu rõ, năm 2018 là năm thứ 3 của nhiệm kỳ khoá XII - năm bản lề quyết định thắng lợi của việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm do Đại hội XII của Đảng đề ra. Nhiệm vụ là rất nặng nề và rất quan trọng.

Tổng Bí thư lưu ý, cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm; thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Theo Tổng Bí thư, thực hiện tốt những việc đó không hề làm “chùn” sự chỉ đạo hay làm “chậm lại” sự phát triển, mà ngược lại, sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để Chính phủ và chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ.

Như vậy, với quyết tâm cao nhất của Đảng, Chính phủ; sự vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu năm cho thấy năm 2018 sẽ là năm cả hệ thống chính trị, cả xã hội sẽ vận hành một cách mạnh mẽ nhất. Quyết tâm ấy khắc phục thói quen đủng đỉnh vốn có theo kiểu “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả” diễn ra nhiều năm qua. Tinh thần ấy sẽ xuyên suốt không chỉ dịp Tết Dương lịch mà sắp tới- đó là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần. Để vượt qua nguy cơ, thách thức và không đánh mất thời cơ đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ Trung ương tới địa phương, trong tất cả các doanh nghiệp cho đến từng người dân. Quyết tâm của Đảng, Chính phủ đã tạo ra khí thế mới cho toàn xã hội. Xin nhắc lại, ngày 29/12/2017, kết thúc Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, năm  2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 2.385USD thì có gì mà quá phấn khởi. Đó là sự trăn trở của người đứng đầu Chính phủ, cũng là trăn trở của Đảng, của Dân. Mà muốn vậy, thì phải chung sức đồng lòng, phải phấn đấu bền bỉ, không lúc nào tự cho mình “thong thả”. Vì rằng việc Nước, việc Dân có chờ đợi bao giờ...

Nam Việt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới