Sức bật của bộ máy

Thứ bảy, 30/12/2017 08:05:00 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, một lần nữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định quyết tâm xây dựng một Chính phủ kỷ cương liêm chính thông qua việc yêu cầu siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân; xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ.  

Sự cương quyết của Thủ tướng cũng là sự mong mỏi của nhân dân. Dẫu tăng trưởng GDP năm 2017 đạt và vượt kế hoạch đề ra khi cán mốc 6,81% được coi là mức tăng cao nhất từ năm 2011 cho đến nay. Thế nhưng, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, trách nhiệm của các cá nhân chưa được đề cao là những lực cản lớn của bộ máy. Đó là tình trạng khai thác cát sỏi kéo dài từ năm này qua năm khác, chưa được ngăn chặn dẫu vi phạm giữa “thanh thiên bạch nhật”; tình trạng rừng vẫn bị tàn phá “chảy máu” nhưng “thiếu bóng dáng” cá nhân, lãnh đạo địa phương nhận trách nhiệm và bị xử lý. Hay việc một số địa phương, cơ quan nhà nước nhận xe biếu, tặng của doanh nghiệp trái quy định đang đi ngược với phương châm liêm chính. 

Một trong những khâu quan trọng của bộ máy là “thanh tra”, “kiểm tra”, “đôn đốc”. Nhưng lâu nay thế “kiềng 3 chân” chưa được triển khai đồng bộ, quyết liệt đã dẫn đến kỷ cương hành chính không nghiêm. Trách nhiệm cá nhân chưa được đề cao dẫu đã được chỉ rõ “ở đâu sai phạm, Bí thư, Chủ tịch phải chịu trách nhiệm”, một trách nhiệm có địa chỉ rõ ràng. Trách nhiệm không thể là một trò chơi trốn tìm lẩn vào tập thể. Vì thế khi đề cập đến công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kỷ cương, Thủ tướng đã nhắc đến, nhiều việc chúng ta nói mà không triển khai, không chịu làm. Nên phải kiểm tra đôn đốc, nêu tên, nêu gương, biểu dương phê bình mạnh mẽ để lời nói đi đôi với việc làm. 

Trả lời cho câu hỏi “tái cơ cấu kinh tế chưa đạt được kết quả như mục tiêu đề ra, nhiều hạn chế, bất cập, yếu kém trong lĩnh vực kinh tế - xã hội chậm được cải thiện”, mấu chốt của vấn đề theo Thủ tướng chính là con người thực hiện. Muốn tái cơ cấu thành công, muốn khắc phục nhanh những hạn chế, yếu kém, trước hết phải bố trí lại đội ngũ cán bộ, tái cơ cấu cách làm việc của bộ máy, tái tạo văn hóa học hỏi, tinh thần cởi mở, năng lực sáng tạo và trách nhiệm cá nhân. Quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. Hãy hành động và hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm và làm ngay. Những cán bộ nào lơ là công vụ, kém năng lực và thiếu nhiệt huyết, trách nhiệm cần được thay thế”  và “phải đặt chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở thì mới chuyển biến từ cơ sở”-  Thủ tướng nói.

Căn nguyên của những yếu kém được bắt đầu từ cán bộ. Khi được giao quyền lực quá lớn mà thiếu kiểm soát sẽ sinh hư. Chính vì vậy, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương với sự tham dự của 63 Bí thư, Chủ tịch các tỉnh/thành phố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý phải làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn. Đồng thời, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức”.

Tổng Bí thư cũng đề cập đến việc tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.  Và theo Tổng Bí thư, thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ không hề làm “chùn” sự chỉ đạo hay làm “chậm lại” sự phát triển, mà ngược lại, sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để Chính phủ và chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ.

Năm 2018, phương châm hành động của Chính phủ được xác định trong 10 chữ: “Kỷ cương. Liêm chính. Hành động. Sáng tạo. Hiệu quả”. Nhưng thước đo chuẩn mực chính xác nhất không gì khác chính là đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, cử tri. Do vậy việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân là kênh thông tin quan trọng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân và chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Nhưng quan trọng hơn hết là xử lý những phản ánh đó một cách triệt để, tăng cường niềm tin của nhân dân. Muốn siết từ “gốc rễ”, đã đến lúc những cán bộ lơ là công vụ, kém năng lực, thiếu trách nhiệm cần được thay thế. 

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương với sự tham dự của 63 Bí thư, Chủ tịch các tỉnh/thành phố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn. Đồng thời, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức”.

Hoài Vũ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới