Tự soi, tự sửa

Thứ hai, 08/10/2018 08:00:00 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Chiều ngày 6/10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước đã được gần 200 Ủy viên Trung ương Đảng nghiêm túc nghiên cứu và chuẩn bị, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và thống nhất cao thông qua các văn kiện, nghị quyết quan trọng.

Tại Hội nghị lần này, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ cũng đã được các Ủy viên Trung ương bàn bạc. Theo như Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nói tại họp báo ngay sau khi Hội nghị kết thúc, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bằng hình thức: Khai trừ ra khỏi Đảng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cho biết thêm.

Vụ việc của hai ông Nguyễn Bắc Son và Trần Văn Minh không mới. Mỗi người trong 2 nhân vật kể trên phạm khuyết điểm ở những lĩnh vực khác nhau nhưng đều là những khuyết điểm nặng, đến mức Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải vào cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đã ra kết luận; thậm chí đã đề xuất mức kỷ luật. Điều đáng nói, khuyết điểm của hai ông này đều liên quan đến những vụ án tham nhũng lớn, có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng và để lại những hậu quả lớn.

Điều đáng nói, hai nhân vật kể trên đều đã từng nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền - điều đó cho thấy, họ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Họ, ở trong Đảng cũng từng là những Ủy viên Trung ương- tức là những cán bộ cấp cao trong Đảng. Chính vì thế, sai lầm, khuyết điểm của họ còn gây nhiều hậu quả khi chính họ đã cùng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng ta.

Từ sai lầm của các cán bộ, đảng viên nhất là những cán bộ, đảng viên ở cấp cao như Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị thấy rằng, cần phải có những quy định chi tiết, cụ thể hơn nữa về trách nhiệm nêu gương của những người đứng đầu, đặc biệt là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đó cũng là lý do, tại Hội nghị lần này, các Ủy viên Trung ương đã tham gia bàn bạc, góp ý vào Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương- tức là góp ý vào một đề án liên quan đến chính cách ứng xử của mình.

Có lẽ chính vì thế mà quy định này đã nhận được sự quan tâm của nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, ngay tại hội nghị đã có khoảng 150 lượt ý kiến (theo thông tin từ họp báo sau Hội nghị). 

Sau quá trình đóng góp ý kiến, theo như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị, Trung ương thống nhất cao việc ban hành Quy định nêu trên. 

Thực tế, trong những năm qua, nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cho nên ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, từ đó có những hành động thiết thực trong công tác và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng như Quy định đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều đồng chí đã có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tuỵ với công việc, được quần chúng yêu mến, tín nhiệm.

Nhưng, sự phấn đấu dường như chưa thực sự “đều tay” ở các Ủy viên Trung ương mà con số 56 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 11 Ủy viên Trung ương Đảng, 1 Ủy viên Bộ Chính trị bị thi hành kỷ luật cho thấy, những kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt được yêu cầu đề ra.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan tỏa lớn. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống..., gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Trung ương nhấn mạnh, nếu gần 200 Uỷ viên Trung ương khoá XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn  mạnh.

Vậy là, sau Hội nghị này, Tổ Biên tập sẽ tiếp tục làm việc để hoàn thiện và chỉnh sửa Quy định trước khi xin ý kiến lần cuối Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng Ủy viên Trung ương. Hy vọng khi Quy định ra đời sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên đặc biệt là chức trách càng cao sự gương mẫu càng phải nhiều hay nói cách khác Quy định sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ đảng viên giữ trọng trách cao trong Đảng biết mà tự soi, tự sửa. 

Hoàng Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới