Vị trí Bí thư cấp ủy

Thứ năm, 10/05/2018 08:00:26 | Góc nhìn Đại đoàn kết
Tại Hội nghị Trung ương 7 đang diễn ra, một chủ đề nhận được sự quan tâm của dư luận- đó là Đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có đặt trọng tâm vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các Ủy viên Trung ương đi sâu thảo luận, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, trong việc xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng Bí thư đưa ra rất nhiều vấn đề gợi mở như: “Cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền” hay “thân quen, cánh hẩu”? Chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai? Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Vướng mắc chính là ở chỗ nào? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa? Chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với sự nghiệp là gì?...”. Trên cơ sở những gợi mở ấy, tại phiên toàn thể tại hội trường ngày 8-5, nhiều đại biểu đều là các cán bộ cấp chiến lược đã đưa ra nhiều ý kiến bàn thảo liên quan. 

Một trong số những nhánh vấn đề được các Ủy viên Trung ương Đảng đặc biệt quan tâm và thảo luận sôi nổi là việc liên quan đến chủ trương bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Vì sao như vậy? Bởi, chủ trương này nếu xét cho thấu đáo chính là một trong những cách làm nhằm góp phần kiểm soát quyền lực, điều mà Trung ương lần này đặc biệt quan tâm. 

Bản thân ngành tổ chức Đảng cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Ngay trước Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã mong muốn xây dựng được một cơ chế đủ mạnh, đủ hữu hiệu để kiểm soát quyền lực, phòng chống chạy chức chạy quyền- điều không thể gọi là ít ở ta. Mà chuyện chạy chức chạy quyền xuất phát từ lợi ích nhóm, từ tình trạng thân quen, cánh hẩu và chuyện bổ nhiệm, người nhà, người thân…

Trong Đề án được trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây đựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đến năm 2030 do Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị, nêu rõ: Thực hiện luân chuyển đối với các chức danh tương đương để đào tạo, bổ sung kiến thức toàn diện và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ; những trường hợp có triển vọng phát triển được dự kiến bố trí vào chức vụ cao hơn thì luân chuyển vào các chức danh cấp trưởng ở những địa bàn lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn phức tạp. Đây là cách làm đúng để rèn luyện cán bộ; để cán bộ có điều kiện tu dưỡng cả về thực tế lẫn lý luận trong quá trình hoạt động.

Đề án còn nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh luân chuyển cán bộ kết hợp với việc thực hiện chủ trương sắp xếp, bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu không là người địa phương để có trên 50% đơn vị cấp tỉnh và trên 75 % đơn vị cấp huyện thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Một kỳ vọng mà đề án đưa ra. 

Nhiều Ủy viên Trung ương cho rằng đây là một chủ trương đúng vì sẽ hạn chế được nhiều bất cập đang xảy ra trong thực tế như điều hành công việc còn nể nang, duy tình hoặc bổ nhiệm cán bộ chưa chính xác. Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cho rằng: “Nếu một đồng chí không phải người địa phương, thì chúng ta có thể kiểm soát quyền lực tốt hơn bởi vì chúng ta ít có mối quan hệ gia đình, dòng tộc, anh em, chú bác…  Nếu một đồng chí sinh ra, lớn lên ở một địa phương mười mấy, hai mươi năm thì rõ ràng các mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Còn nếu một đồng chí ở địa phương khác đến, không có bà con, dòng họ nhiều, rõ ràng chúng ta kiểm soát quyền lực và đồng chí đó thực hiện trách nhiệm, lại được sự giám sát chặt chẽ của các anh chị, cô chú ở địa phương, bản thân đồng chí đó cũng sẽ hết sức thận trọng trong ứng xử. Tôi nghĩ rằng chủ trương này rất tốt. Hiện nay, chúng ta đang bàn tới việc làm sao để kiểm soát quyền lực, rõ ràng đây cũng là một giải pháp để kiểm soát quyền lực. Về lộ trình, tôi đồng tình với đề xuất làm từng bước, tuy nhiên, với các tỉnh có đông đồng bào dân tộc, chúng ta có những đặc thù để làm sao bố trí bí thư là người địa phương để tạo điều kiện xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tốt hơn”.

Còn ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thì cho rằng: “Chúng ta đều biết rằng người địa phương thường có các mối quan hệ tình cảm, họ hàng, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, kể cả các thế hệ cán bộ trước có công giúp đỡ đào tạo mình. Cho nên nhiều khi khó xử, thậm chí rơi vào tình trạng duy tình trong giải quyết công việc. Tất nhiên tôi cũng hiểu rằng không phải là người địa phương sẽ có khó khăn về nắm địa bàn, nắm lòng dân, nhưng nếu chúng ta mà ở tại địa phương không phân định rõ sẽ dễ rơi vào tình trạng nể nang, né tránh, khó giữ nghiêm được kỷ cương, kỷ luật.”

Đúng là những gì nói ở trên, phản ánh một thực tế đang xảy ra ở nhiều địa phương, trong nhiều cấp. Người thân quen, họ hàng hay có xu thế nâng đỡ nhau và tiêu cực, tham nhũng nhiều khi xảy ra từ đây. Vì có gậy chống lưng nên không ngại làm bừa, làm ẩu. Từ đó dẫn đến rối loạn kỷ cương, dân mất lòng tin vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Nhưng, về vấn đề này cũng cần một cái nhìn đa chiều. Nếu cán bộ là người địa phương, am hiểu địa phương và có đủ tài, đủ đức vẫn có thể được bổ nhiệm vào vai trò bí thư cấp ủy chứ không nên quá cứng nhắc trong vấn đề này. Có lẽ vì thế mà Đề án đặt kỳ vọng 50% đơn vị cấp tỉnh và chừng trên 75 % đơn vị cấp huyện thực hiện  chủ trương này trong nhiệm kỳ tới. 

Nhưng dù bí thư cấp ủy có phải người địa phương hay không thì cơ chế kiểm soát quyền lực cũng vẫn phải chặt chẽ, nếu không sẽ vẫn dễ lách luật. 

Riêng về xây dựng cơ chế quản lý quyền lực, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng,  muốn phân tích phải nhận diện cho rõ là xảy ra chạy quyền lực trong công tác tổ chức cán bộ là xảy ra ở cấp nào, ở đâu, cần nhận diện rõ xung quanh điểm yếu, lỗ hổng trong thời gian qua. Một điều nữa quan trọng hơn, theo ông Lê Đình Sơn “Nhiều lần ta nói trên diễn đàn là quy trình đúng nhưng sản phẩm đầu ra không đúng, như vậy do con người chứ không phải do quy trình. Vấn đề tổ chức cán bộ thì vai trò vận hành là đặc biệt quan trọng, vì thế mới nói con người cán bộ phải trong sáng, tinh thông. Vì tiêu cực rất tinh vi nên cần dân chủ, công khai, đặc biệt là phải minh bạch”. 

Có lẽ vì những lý do tế nhị ấy mà việc luân chuyển cán bộ và việc lựa chọn bí thư cấp ủy không phải người địa phương được Trung ương lần này đưa ra bàn bạc như một giải pháp kép vừa giúp đào tạo cán bộ có bản lĩnh, vững về chính trị, tinh thông về thực tế lại góp phần kiểm soát quyền lực được thực chất hơn.     

Hoàng Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới