Tạo sự đột phá cho ngành KHCN tỉnh Gia Lai

Thứ sáu, 09/02/2018 07:00:31 | Khoa học
Trong những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của trung ương, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp các ngành trong tỉnh, ngành KH&CN; tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều thành tích trong đổi mới cơ chế quản lý; phát triển hợp lý, đồng bộ các lĩnh vực khoa học và công nghệ theo hướng đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; hiện đại hóa cơ sở vật chất – kỹ thuật các tổ chức KH&CN; tạo chuyển biến về năng lực và trình độ nghiên cứu khoa học, phát triển

Tạo sự đột phá cho ngành KHCN tỉnh Gia Lai

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai (đứng thứ 4 từ phải sang) cùng với các doanh nhân, chuyên gia tại Hội thảo giới thiệu sản phẩm tổ chức tại Gia Lai.

Xác định KH&CN giữ vai trò then chốt trong sự phát triển, là cơ quan đầu mối trong việc nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo đột phá trong năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề mà nên Sở KH&CN tỉnh Gia Lai cần phải cấp bách triển khai trong năm 2018.

1.Tiếp tục triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai. Tiến hành tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tạo sự đột phá cho ngành KHCN tỉnh Gia Lai

 Một số sản phẩm đặc trưng của tỉnh Gia Lai do Sở KH&CN phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức giới thiệu.

2.  Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ - hỗ trợ phát triển một số thương hiệu, nhãn hiệu chủ lực của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; Hỗ trợ xây dựng 04 nhãn hiệu chứng nhân, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đặc sản của địa phương; Hướng dẫn đăng ký khoảng 120 nhãn hiệu cho các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và cá nhân trong tỉnh.

3. Tiếp tục hướng dẫn, công bố hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Tạo sự đột phá cho ngành KHCN tỉnh Gia Lai

Khách hàng thăm quan một số mô hình trồng rau theo công nghệ cao theo chuẩn VietGap.

4. Tiếp tục nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

5.  Phối hợp các đơn vị đã ký kết Kế hoạch hợp tác tổ chức đào tạo hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

6. Thông báo cho các đơn vị đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cho kế hoạch năm 2019 đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình cấp quốc gia và cấp tỉnh, thực hiện các bước tiếp theo trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Giám đốc Sở KH&CN: Lưu Trung Nghĩa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới