Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam

10:10:00 21/03/2016 | Khoa học
Ngày 20/3, Liên hiệp khoa học doanh nhân Việt Nam cho biết, đã phối hợp cùng Hội Doanh nhân Việt Nam thành lập Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam (ICT Việt Nam), với cơ cấu gồm các khoa học, lãnh đạo các doanh nghiệp, các doanh nhân và văn nghệ sĩ tiêu biểu. 

ICT Vit Nam khi đi vào hot đng s thc hin kết ni và phát trin cng đng doanh nghip CNTT-TT ti Vit Nam. ICT cũng thc hin các mc tiêu nghiên cu, tư vn và trin khai các gii pháp CNTT-TT đ h tr doanh nghip VN hi nhp và phát trin. Trưc mt, trong năm 2016, ICT Vit Nam s phi hp t chc và thc hin các chương trình h tr phát trin thương hiu và xúc tiến thương mi cho doanh nghip trong ngành CNTT-TT, trong đó có t chc ICT Forum và phát đng cuc thi “Sao vàng sn phm CNTT-TT” và vinh danh TOP 100 doanh nghip và thương hiu vàng CNTT-TT (ICT).

Cùng vi vic thành lp ICT Vit Nam, y ban Văn hóa Doanh nhân trc thuc Hi Doanh nhân Vit Nam cũng đã đưc ra mt và đi vào hot đng ti TP HCM t 20/3.    

Thành Luân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới