Bạc Liêu tập trung phát triển kinh tế dựa trên 4 trụ cột  

Thứ ba, 13/03/2018 16:18:08 | Kinh tế
Ngày 13/3, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương cho biết, tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung phát triển kinh tế năm 2018 dựa trên 4 trụ cột.

Bạc Liêu tập trung phát triển kinh tế dựa trên 4 trụ cột  

Bạc Liêu từng ngày đổi mới.

Theo đó 4 trụ cột gồm: Phát triển nông nghiệp; Khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh về năng lượng tái tạo; Phát triển du lịch; Phát triển có trọng tâm các lĩnh vực thương mại dịch vụ - giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao.    

Theo Tỉnh uỷ Bạc Liêu, năm 2018, là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2015 - 2020, có ý nghĩa quyết định về việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. 

Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm, Tỉnh uỷ đã ban hành Kết luận số 66, UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 2 xác định một số mục tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Các chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,7% so với năm 2017; Thu nhập bình quân đầu người từ 37,5 triệu đồng năm 2017 lên 41,5 triệu đồng năm 2018; Tổng thu trong cân đối ngân sách đạt 2.908 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 16.500 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 598 triệu USD; Số xã có đường ô tô đến Trung tâm phấn đấu đạt 43/49 xã(hiện có 40 xã); Số xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới là 22 xã; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%...

Ông Nguyễn Quang Dương cho biết thêm: Để đạt được những chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra cho năm 2018, tỉnh cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: Thúc đẩy phát triển kinh tế; Chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hoá, xã hội và đào tạo nguồn nhân lực; Cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Giữ vững quốc phòng, an ninh đẩy mạnh công tác đối ngoại; Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Dương: Tỉnh đã triển khai và chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương cần phải tập trung thực hiện tốt 3 vấn đề lớn gồm: Các cấp uỷ, chính quyền, các ngành phải rà soát để hoàn thiện kế hoạch phát triển một cách toàn diện phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị mình; Phải xác định mục tiêu và phương châm hành động rõ ràng; Tập trung chăm lo tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh… 

Quốc Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới