Bộ Xây dựng giải ngân 77% vốn đầu tư công

Thứ ba, 23/01/2018 07:55:00 | Kinh tế
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá trị giải ngân kế hoạch vốn 2017 lũy kế được 375,6 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch năm 2017.

Vốn kéo dài thời gian thực hiện từ năm trước sang 2017 giải ngân được hơn 190 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2017.

Theo Bộ Xây dựng, vẫn có một số dự án triển khai chậm, nguyên nhân chính là do khâu chuẩn bị dự án kéo dài dẫn đến công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 đạt giá trị thấp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch.  

H.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới