Hơn 2000 DN thành lập mới tại Đà Nẵng

Thứ sáu, 07/07/2017 08:05:00 | Doanh nhân
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của TP Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2017 cho biết, TP Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký DN cho 2.177 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện, vốn đăng ký đạt 12.903 tỷ đồng, tăng 44.8% so với cùng kỳ 2016.

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp cũng là một điểm sáng trong 6 tháng đầu năm với 15 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trong đó có 10 dự án trong nước và 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 277 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư và Khu công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 366 tỷ đồng.

Đến nay, Đà Nẵng đã thu hút được 7 dự án vào Khu công nghệ cao, tổng vốn đầu tư 158 triệu USD; cấp 5 quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn 7.050 tỷ đồng và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong đó mở rộng, tăng quy mô sản xuất với mức tăng đầu tư hơn 1.408 tỷ đồng. Ngoài ra, 36 dự án FDI được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn 32 triệu USD, tăng đến 269,5% về vốn so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng là nơi hoạt động của 19.778 DN và chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 97.335 tỷ đồng.

M.P.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới