Huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ tăng mạnh

11:20:00 10/01/2017 | Tài chính
Bộ Tài chính cho biết, năm 2016, khối lượng huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) tăng 32% so với năm 2015, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, với kỳ hạn phát hành bình quân tăng 1,7 năm so với năm 2015.

Tổng dư nợ thị trường trái phiếu đến hết năm 2016 ước đạt 27,2% GDP (năm 2015 là 24,13% GDP), trong đó, dư nợ TPCP khoảng 18,72% GDP (so với năm 2015 là 16,14% GDP), trái phiếu doanh nghiệp khoảng 4,27% GDP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là 3,59% GDP và trái phiếu chính quyền địa phương là 0,61% GDP.

Đối với riêng TPCP, bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay, còn thực hiện tốt các hoạt động tái cơ cấu thị trường và danh mục nợ TPCP của Chính phủ, nhằm tăng tính bền vững của danh mục nợ Chính phủ.

H.H.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới