Phân bổ 10 tỷ đồng bảo vệ và phát triển rừng

09:15:00 07/07/2016 | Kinh tế
Ngày 6/7, UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phân bổ 10 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các dự án trồng rừng cơ sở, thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, giao các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát các chủ đầu tư thực hiện đảm bảo kế hoạch, mục tiêu yêu cầu và thực hiện công tác báo cáo giám sát đầu tư theo quy định.    

Tấn Thành

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới