PVN và những nỗ lực năm 2017

Thứ bảy, 13/01/2018 09:57:00 | Kinh tế
Sáng  12/1, đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng mong muốn, những người làm dầu khí, trong khó khăn càng phải vững vàng, bằng bản lĩnh để vượt qua thử thách. Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Trần Sỹ Thanh.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết: Năm 2017, PVN  đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4,0 triệu tấn dầu quy đổi. Có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và đưa 1 công trình dầu khí mới vào khai thác.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,60 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, trong đó: Khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 32 ngày, vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Từ các hệ thống đường ống dẫn khí đã cung cấp 9,58 tỷ m3 khí khô, vượt 3,0% so với kế hoạch năm; 78,7 nghìn tấn Condensate, vượt 41,0% so với kế hoạch năm và 317 nghìn tấn LPG, vượt 5,0% so với kế hoạch năm. Sản xuất điện của PVN đạt 20,58 tỷ kWh, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 8 ngày, vượt 481 triệu kWh so với kế hoạch năm.Sản xuất đạm đạt 1,65 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 53 ngày, vượt 128 nghìn tấn so với kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu đạt 6,24 triệu tấn, bằng 92% kế hoạch năm. Trong đó, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (BSR) đã đạt mốc sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 50 triệu vào ngày 16/12/2017.

Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 của PVN đạt 448,6 nghìn tỷ đồng, , vượt 3% kế hoạch năm - góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP đất nước cả năm 2017. Tổng doanh thu toàn PVN đạt 498 nghìn tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016. Nộp ngân sách nhà nước đạt 97,5 nghìn tỷ đồng, vượt 22,9 nghìn tỷ đồng (vượt 30,8%) so với kế hoạch năm, tăng 8,0% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm. Tại thời điểm 31-12-2017, hệ số bảo toàn vốn đạt 1,02 lần, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,42 lần- đảm bảo an toàn phát triển vốn và sản xuất kinh doanh- đầu tư phát triển của PVN.

Hầu hết các đơn vị trong PVN đã thực hiện được cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Một số đơn vị đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao và có mức đóng góp tốt cho ngân sách nhà nước, gồm: Vietsopetro đóng góp 20,93 nghìn tỷ đồng, BSR đóng góp 10,4 nghìn tỷ đồng; PVEP đóng góp 8,63 nghìn tỷ đồng; PVOil đóng góp 8,1 nghìn tỷ đồng; PVGas đóng góp 3,93 nghìn tỷ đồng; PV Power đóng góp 1,37 nghìn tỷ đồng…    

M.Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới