Quảng Nam (Phú Ninh): Thêm một năm thành công của sản xuất nông nghiệp

14:52:10 20/01/2020 | Kinh tế
Năm 2019 tại huyện Phú Ninh sản xuất nông nghiệp (SXNN) diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa lớn trên diện rộng rồi đến nắng nóng kéo dài, cùng với nhiều khó khăn khác. Thế nhưng kết quả SXNN trên địa bàn huyện đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Quảng Nam (Phú Ninh): Thêm một năm thành công của sản xuất nông nghiệp

Dưa hấu trồng tại huyện Phú Ninh.

Thành công đó chính là nhờ sự hỗ trợ nhiều mặt của tỉnh; sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, ngành NN& PTNT, UBND các xã thị trấn đã chủ động ứng phó, triển khai nhiều giải pháp cấp thiết và sự nỗ lực của bà con nông dân.

Theo đó, sản lượng lương thực năm 2019 đạt 45.346 tấn, đạt trên 100%  kế hoạch năm. Đã sản xuất được 623 ha lúa giống hàng hóa, sản lượng cao ước đạt trên 2.400 tấn giống các loại; đồng thời tổ chức sản xuất 2.400 ha lúa chất lượng cao. Xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao (đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm) với trên 1.300 ha; các hệ thống luân canh trong năm ổn định và bền vững.

Huyện đã sản xuất trên 760 ha lạc, năng suất đạt 20,9 tạ/ha; lang 448 ha; rau các loại 460 ha; đậu các loại 165 ha; sắn 500 ha; Dưa hấu 700 ha, sản lượng ước đạt 18.900 tấn. Đến cuối năm tổng đàn trâu 10.150 con, bò 14.400 con; heo khoảng 17.000 con; gia cầm tăng trên 1.000.000 con...

Đối với lâm nghiệp đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 4/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cùng các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh và huyện; giao khoán cho người dân quản lý bảo vệ rừng phòng hộ. Kêu gọi đầu tư phát triển giống lâm nghiệp có chất lượng để phát triển sinh khối rừng trồng; nâng cao giá trị kinh tế từ rừng trồng trên địa bàn, phát triển dược liệu dưới tán rừng.

Huyện đã tập trung thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển mô hình sản xuất (MHSX) tập trung, có hiệu quả kinh tế cao như: MHSX rau an toàn; nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển một số MHSX cây dược liệu tại xã với diện tích trên 65 ha; duy trì và phát triển nhãn hiệu dưa hấu Kỳ Lý, trứng gà Văn Học, tiêu Phú Thịnh;…

Huyện đã và đang chú trọng đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM). Cụ thể đã triển khai thực hiện kế hoạch huyện đạt chuẩn NTM theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020; đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình nói trên và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2019.

Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn khắc phục thiệt hại do thiên tai gây; xây dựng kế hoạch thực hiện sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đã đem lại những thành công nhất định.

Nhìn chung năm 2019, công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai chặt chẽ, cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo huyện cho biết, năm 2020 tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng liên doanh, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; sản xuất an toàn, bền vững, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM;...

Cùng với đó là đẩy mạnh thu hút đầu tư, liên kết sản xuất, sản xuất công nghệ cao; hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp đầu tư sản xuất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp; đẩy mạnh công tác tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, phát triển trang trại, gia trại theo hướng tạo ra sản phẩm sạch, an toàn.

Đẩy mạnh các chính sách nhằm hỗ trợ người dân; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh; tăng cường công tác quản lý chất lượng nông – lâm – thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo sản sản xuất và an toàn vệ sinh thực phẩm...

Thành Nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới