Quảng Nam: Quyết tâm bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh

08:58:25 23/01/2020 | Kinh tế
Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam (TT-PTSNL) là đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo tồn và phát triển (BT&PT) nguồn gen cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Với sự nỗ lực trong công tác nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp KHKT vào sản xuất trong nhiều năm qua đã đem lại kết quả khả quan.

Quảng Nam: Quyết tâm bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh

Tỉnh Quảng Nam quyết tâm bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh.

Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) là loại sâm quý, phần thân rễ của cây chứa trên 50 hợp chất saponin, trong đó có 26 hợp chất saponin mà các loại sâm khác không có. Ngày 11/9/2015, Chính phủ đã phê duyệt Đề án BT&PT cây sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) đến năm 2030, với chủ trương bảo vệ nguồn gen quý, kết hợp bảo vệ và phát triển rừng, xóa đói, giảm nghèo. Tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ: “Tập trung vào các sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh, phục vụ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn”.

Tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều chính sách như: Cơ chế khuyến khích, BT&PT sâm Ngọc Linh giai đoạn 2018 - 2025; Quy định cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh và đã phê duyệt Quy hoạch BT&PT sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030…

Đến nay, công tác bảo tồn nguồn gen sâm Ngọc Linh tại Trạm Dược liệu Trà Linh đóng trên địa bàn thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My đảm bảo được mục tiêu đề ra; công tác tạo nguồn giống chất lượng phục vụ cho sản xuất ngày được cải thiện, hiệu quả cao hơn. Đây chính là thành quả của sự phấn đấu, là những thành công bước đầu của đơn vị trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Quảng Nam: Quyết tâm bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh - 1

Sâm giống Ngọc Linh.

Thời gian qua TT-PTSNL đã thực hiện khá nhiều nội dung công việc trong lĩnh vực nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây sâm Ngọc Linh; các giải pháp nâng cao hiệu quả trong sản xuất, đặc biệt trong công tác sản xuất cây giống để phục vụ cho nhân dân... Tiêu biểu như: Tổ chức tuyển chọn cây sâm Ngọc Linh trội từ vườn sâm Trạm Dược liệu Trà Linh, thiết lập vườn cây giống mẹ để phục vụ cho công tác nhân giống, đảm bảo chất lượng cây sâm giống.

Theo dõi, đánh giá, xây dựng bộ tiêu chuẩn cây sâm Ngọc Linh. Hoàn thiện các thủ tục hồ và đã được Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT thôn cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng sâm Ngọc Linh – Quảng Nam theo QĐ số 355/QĐ-TT-VPBH ngày 5/11/2017.

Ngoài ra đơn vị còn thực hiện nhiều đề tài khoa học về nghiên cứu biện pháp canh tác và quản lý dịch hại hợp lý nhằm phát triển cây sâm; hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng,… đây là bộ tư liệu có giá trị công tác quản lý, hướng dẫn chỉ đạo sản xuất, BT&PT sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

TT-PTSNL sẽ tích cực hơn nữa trong công tác nghiên cứu, hợp tác tốt với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chuyên môn, phát huy tốt năng lực của mình để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh đề ra.

Trần Út (Giám đốc Trung tâm)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới