[Infographics] Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với công cuộc đổi mới

Thứ bảy, 24/02/2018 09:53:37 | Lãnh đạo Đảng
Trong những năm qua, tư tưởng cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực kinh tế, chính trị và xây dựng Đảng.

[Infographics] Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với công cuộc đổi mới

Theo Vietnamplus

Tin cùng chuyên mục

Tin mới