Quy định nêu gương được cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội ủng hộ

Thứ sáu, 18/01/2019 23:05:00 | Lãnh đạo Đảng
Sáng 18/1, đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế đã được triển khai khẩn trương, tích cực với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của các cấp ủy. 

Quy định nêu gương được cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội ủng hộ

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Các Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương;…

3 ấn tượng lớn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, từ sau ĐH Đảng XII và năm 2018 vừa qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã quyết tâm đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, củng cố niềm tin của người dân.

Nhấn mạnh Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng hơn nửa nhiệm kỳ qua cũng như triển khai nhiệm vụ năm tới, nhằm tiến tới Đại hội Đảng XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận một số nội dung như, đánh giá những mặt được và chưa được trong công tác xây dựng Đảng. Từ thực tế công tác, các đại biểu chia sẻ vấn đề tâm đắc trong công tác xây dựng Đảng; cũng như góp ý năm 2019 ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần quan tâm điều chỉnh nội dung gì, có đề xuất kiến nghị gì với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2018, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói đến 3 ấn tượng lớn của ông về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đó là: Công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược đã được ngành Tổ chức xây dựng Đảng làm tốt, trong đó đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, quy định, quy chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Hoàn thành 54/58 đề án và nhiệm vụ quan trọng được giao. Trong một nửa nhiệm kỳ, đã “tham mưu để Ban Chấp hành Trung ương ban hành đồng bộ 3 Nghị quyết và 1 Quy định về công tác tổ chức cán bộ, góp phần thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng”.

Nhắc đến Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, nhất là vừa qua Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, BCH Trung ương ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và ủy viên BCH Trung ương. Qua đó tiếp tục khẳng định nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng ta. “Việc quy định nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao cấp có ý nghĩa quan trọng được cán bộ đảng viên và dư luận xã hội hoan nghênh, ủng hộ”- Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ.

Bên cạnh đó là việc quan tâm tổ chức và tập trung làm quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết của Đảng. Đưa ra dẫn chứng việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, điều này đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng được tăng cường, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh với nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong năm 2018, đã kiện toàn hơn 600 cán bộ và bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trên 1.300 cán bộ diện Trung ương quản lý; kiện toàn hàng chục ngàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cơ bản đúng người, đúng việc”, ông Trần Quốc Vượng nói.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Cũng tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đã đưa ra 5 gợi mở cho công tác của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Trong đó, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu: Tiếp tục bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược do ĐH Đảng XII đề ra về công tác xây dựng Đảng để triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với Chỉ thị 05, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng, bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp.

Đẩy mạnh phân cấp, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành... “Tích cực tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, làm cho bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên việc sắp xếp phải thận trọng, chắc chắn, tránh cầu toàn” - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh. 

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước để thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát và là cơ sở để đánh giá cán bộ. Cùng với đó là quan tâm coi trọng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh ở trong và ngoài nước có hiệu quả; nghiên cứu tham mưu phân cấp trong đào tạo và xác nhận trình độ lý luận chính trị. Đó là nhiệm vụ thứ ba và thứ tư mà Thường trực Ban Bí thư giao cho Ban Tổ chức Trung ương. 

Cuối cùng, cấp ủy các cấp cần coi trọng, quan tâm hơn nữa tới công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; đúng quy định của Đảng, Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu của Đảng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.    

* Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII gắn với Nghị quyết 39, đến nay đã giảm 3 ban chỉ đạo, 7 tổng cục và tương đương, giảm nhiều cục, vụ, sở, ngành và gần 500 lãnh đạo cấp vụ và tương đương, gần 10.000 lãnh đạo phòng, giảm hơn 81.000 công chức, viên chức ở Trung ương và địa phương; giảm hơn 51.000 người hưởng lương và phụ cấp ở cấp xã. 

M.Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới