Bắc Giang: Triển khai chương trình công tác năm 2015

Thứ bảy, 17/01/2015 16:59:14 | Mặt trận
Uỷ ban MTTQ huyện Sơn Động (Bắc Giang) vừa tổ chức kỳ họp thứ 3, tổng kết công tác Mặt trận năm 2014, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2015. Năm 2014, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức triển khai tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận; chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung triển khai đến các Ban công tác Mặt trận khu dân cư. 

Qua đó, kết quả công tác Mặt trận của huyện đạt khá toàn diện trên các mặt. Phát huy kết quả công tác Mặt trận năm 2014, năm 2015 UBMTTQ huyện đã đề ra 8 mục tiêu, 5 nhiệm vụ và giải pháp trong công tác. Tại Kỳ họp, Ủy ban MTTQ huyện tặng 2 Bằng khen của UBMTTQ tỉnh và 20 Giấy khen của UBMTTQ huyện cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2014.

Minh Khang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới