BẢN TIN MẶT TRẬN: Kiên Giang trong công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp

Thứ hai, 18/03/2019 07:30:00 | Mặt trận
Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019–2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Kiên Giang trong công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp

Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang chia sẻ với Đại Đoàn Kết: Đây là thời điểm mà chúng tôi đang tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã trên khắp các địa bàn. Đến nay, MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn 75/145 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội và đã có 04 huyện tổ chức xong Đại hội cấp cơ sở là: huyện Gò Quao, An Biên, An Minh, Kiên Hải. Về cấp huyện cũng đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp huyện đầu tiên 01/15 đơn vị huyện, thị đó là huyện Gò Quao. (Xem chi tiết).

Xã Phú Xuân đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Vừa qua, UBND xã Phú Xuân (huyện Krông Năng) tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). (Xem chi tiết).

BĐT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới