Bình Định: Phân bổ 50 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

08:00:00 22/07/2017 | Tiếng nói cơ sở
UBND tỉnh Bình Định vừa phân bổ 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 10 xã về đích trong năm 2017.

Cụ thể gồm: xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn) 5 tỷ đồng; Nhơn Hậu, Nhơn Hạnh (TX An Nhơn) 10 tỉ đồng; Phước Hiệp, Phước Hòa (huyện Tuy Phước) 10 tỷ đồng; xã Bình Hòa, Tây Thuận (huyện Tây Sơn) 10 tỷ đồng; xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) 5 tỷ đồng; xã Cát Lâm (huyện Phù Cát) 5 tỉỷđồng; xã Ân Tín (huyện Hoài Ân) 5 tỷ đồng.

Được biết 10 xã này đã đăng ký mới sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn vào cuối năm 2017.

Xuân Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới