Cán bộ Mặt trận phải trong sáng mới vận động nhân dân đồng thuận, đồng lòng

16:15:00 13/04/2019 | Mặt trận
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Đồng Tháp “không được bố trí cán bộ bị kỷ luật sang làm công tác Mặt trận, cán bộ Mặt trận phải trong sáng mới vận động nhân dân cùng đồng thuận, đồng lòng trong triển khai các chương trình hành động của Đại hội”.

Cán bộ Mặt trận phải trong sáng mới vận động nhân dân đồng thuận, đồng lòng

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 13/4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, dẫn đầu đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Đặng Thị Mỹ Cẩm.   

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, đến cuối tháng 11/2018, tỉnh đã có 701/701 khóm, ấp tổ chức xong hội nghị Ban Công tác Mặt trận. Toàn tỉnh có 655/701 Trưởng ban công tác mặt trận là Phó Bí thư chi bộ đảm nhận, chiếm 93,5%; có 32/701 Trưởng ban Công tác mặt trận do Bí thư chi bộ đảm nhận, chiếm 4,5%; có 14/701 Trưởng ban công tác mặt trận không do Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ mà do chi ủy viên đảm nhận, chiếm tỉ lệ 2%.

Về đại hội MTTQ cấp xã cũng đã hoàn thành trong tháng 3/2019, với 144/144 xã, phường, thị trấn tổ chức xong đại hội.

Nhìn chung, Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, cơ cấu, thành phần, số lượng uỷ viên Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới đảm bảo đúng theo quy định của Thông tri số 28 đề ra.

Số lượng Ủy viên Ủy ban khóa mới đảm bảo theo đúng quy định. Đồng Tháp, có 4.809 vị tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã khóa mới, v với con số này đã thể hiện được sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đủ bản lĩnh, trí tuệ, tiêu biểu trên các lĩnh vực, mở rộng đối tượng là các cá nhân tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực, hộ tiểu thương và Tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản. Số lượng Ban Thường trực cấp xã đảm bảo có từ 3 đến 4 vị. 

Tỉ lệ người ngoài Đảng chiếm 31,7%; Tỷ lệ nữ chiếm 21,7%;  Thành phần dân tộc chiếm 0,06%; tôn giáo chiếm 7,79%.

Cán bộ Mặt trận phải trong sáng mới vận động nhân dân đồng thuận, đồng lòng - 1

Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp báo cáo với đoàn về công tác chuẩn bị đại hội MTTQ   

Cán bộ chủ chốt Mặt trận cơ sở đạt chuẩn theo quy định, so với nhiệm kỳ 2014 – 2019. Chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 có bước chuyển biến tích cực. Có 117/144 Chủ tịch là Ủy viên thường vụ Đảng ủy chiếm 81,25%; số còn lại là Đảng ủy viên chủ chốt; có 125/144 Chủ tịch MTTQ khóa mới tái cử. Có 136/144 xã, phường, thị trấn cơ cấu Ủy ban MTTQ cấp xã có 2 Phó Chủ tịch, có 6/144 xã có 1 Phó Chủ tịch; Tuổi đời trung bình của Ban Thường trực khóa mới là 38 tuổi, trong đó cao nhất là 52 tuổi và thấp nhất là 24 tuổi. 

Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, sau Đại hội điểm cấp huyện, huyện Cao Lãnh, đến thời điểm này, 11/11 huyện, thị, thành phố còn lại đã đăng ký tổ chức Đại hội cấp huyện. Dự kiến ngày 20/5/2019 sẽ kết thúc tổ chức Đại hội cấp huyện. 

Việc xây dựng Đề án nhân sự chủ chốt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có nhiều thuận lợi, đảm bảo đúng tinh thần chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và Thông tri số 28 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Có 12/12 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện là ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố.

Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm cho biết thêm: Về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh lần thứ IX đã đảm bảo về nội dung, chương trình kế hoạch đề ra: Hiện đã thỏa thuận thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về những nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX và phương án xây dựng Đề án nhân sự theo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn theo Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và Thông tri hướng dẫn số 28 của Trung ương. Đại hội cấp tỉnh dự kiến sẽ tổ chức vào giữa cuối tháng 7/2019 với chủ đề “ Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”.

Cán bộ Mặt trận phải trong sáng mới vận động nhân dân đồng thuận, đồng lòng - 2

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đồng Tháp là địa phương dẫn đầu trong các tỉnh ĐBSCL trong việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông dân nông thôn mang tính đột phá, có nhiều cách làm sáng tạo, hoạt động hiệu quả, thiết thực để Trung ương và các địa phương nghiên cứu, áp dụng, từ đó đưa Đồng Tháp trở thành vựa trái cây, vựa thủy sản và là vựa lúa xuất khẩu lớn trên cả nước.  

“Là tỉnh đi lên từ nông nghiệp, Đồng Tháp đã đổi mới bộ mặt từ thành thị đến nông thôn và ngày càng khẳng định vị thế của mình”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.     

Từ những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội, những người làm công tác Mặt trận ở tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên toàn tỉnh Đồng Tháp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại hội phải phát huy tinh thần dân chủ, tránh hình thức, phô trương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

“Phần bài học kinh nghiệm cần nhấn mạnh việc Mặt trận thực hiện các công việc có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng, vai trò của Mặt trận, tránh dàn trải dẫn đến hình thức, hành chính hóa”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết.

Cùng với đó, Chương trình hành động giai đoạn tới cần nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ X vừa qua với 3 chương trình trọng tâm của tỉnh là: Chương trình nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính thu hút đầu tư; tăng cường hợp tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình. Đồng thời kết hợp 8 nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo số 48 ngày 6/3/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Cán bộ Mặt trận phải trong sáng mới vận động nhân dân đồng thuận, đồng lòng - 3

Quang cảnh buổi làm việc.

Đề cập đến việc lựa chọn đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, đề nghị tỉnh Đồng Tháp cần chọn những cán bộ luôn thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ cương ở địa phương, phải mang trong mình tinh thần đổi mới, sáng tạo và “không được bố trí cán bộ bị kỷ luật sang làm công tác Mặt trận, cán bộ Mặt trận phải trong sáng mới vận động nhân dân cùng đồng thuận, đồng lòng trong triển khai các chương trình hành động của Đại hội”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý công tác sắp xếp cán bộ cần đảm bảo thực hiện nghiêm theo Nghị quyết 18-NQ/TW, cần thực hiện thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện, lựa chọn nhân sự có năng lực, trình độ, uy tín để đảm đương nhiệm vụ được giao, từ đó có lộ trình sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả, hiệu quả trong triển khai thực hiện...

Quốc Trung 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới