Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 14/03/2018 07:00:14 | Mặt trận
Từ việc xác định xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát triển sản xuất, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai coi sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nhân dân là giải pháp mang tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Lý Bình Minh, Bí thư Huyện ủy - Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM huyện Bắc Hà. tỉnh Lào Cai cho rằng, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải đa dạng, sáng tạo, thiết thực hơn, hiệu quả hơn, đồng bộ hơn và cụ thể hơn. 

Xây dựng nông thôn mới là cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa cái mới và cái lạc hậu. Tuyên truyền là công việc xuyên suốt để khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một số cán bộ và người dân. Thông qua tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, sự năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường vươn lên không cam chịu đói nghèo...

Trong năm 2017, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện xây dựng NTM là hơn 175 tỷ đồng, hoàn thành 75,64km đường giao thông nông thôn. Đầu tư xây dựng mới 3 công trình thủy lợi. Hoàn thành đưa vào sử dụng 3 công trình cấp nước sinh hoạt, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 88,1%. Đồng thời hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 công trình cấp điện nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên trên địa bàn huyện đạt 75,5%... Đến nay, toàn huyện có 3 /20 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Bảo Nhai, Tà Chải và Na Hối.

Đặc biệt, kết quả mới nhất vào đầu tháng 3/2018, UBND huyện Bắc Hà đã công bố xã Na Hối đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đây là xã thứ 3 của huyện Bắc Hà đạt chuẩn nông thôn mới sau 7 năm nỗ lực. Thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Na Hối còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 47,9%, xã mới hoàn thành 6 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Xác định xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nhân dân là giải pháp mang tính bền vững trong triển khai thực hiện. Do đó, Ban chỉ đạo xã Na Hối đã tập trung chỉ đạo áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xác định rõ những loại cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để thực hiện. 

Phát huy những lợi thế địa phương, người dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm trong sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn xã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng sản xuất rau an toàn, rau ứng dụng công nghệ cao; vùng trồng cây ăn quả ôn đới (đào, lê, mận tam hoa); vùng trồng cây dược liệu (atisô, đương quy). 

Na Hối cũng đã thành lập mới 2 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (gồm Dì Thàng và Nông nghiệp Na Hối) hoạt động có hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp phát triển đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 22,27 triệu đồng /năm. 

Gắn xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua cũng là một cách làm thành công mà Ban chỉ đạo xã đã triển khai thực hiện. Tính đến nay, nhân dân trong xã Na Hối đã đóng góp, ủng hộ được trên 10.000 ngày công lao động, hiến 2.250m2 đất các loại, và nhiều hiện vật khác; tổng giá trị các nguồn lực khoảng 7.625 triệu đồng. Những đóng góp đó đã góp phần to lớn vào sự thành công trong xây dựng nông thôn mới.    

Hạnh Nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới