Giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Thứ sáu, 18/05/2018 18:38:00 | Mặt trận
Đây là nhiệm vụ được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng thống nhất tại Hội nghị triển khai công tác phối hợp  giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng chiều ngày 18/5 tại Hà Nội.

Giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Phan Thị Mỹ Linh và ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Sớm hoàn thành tiêu chí đô thị văn minh

Đánh giá về công tác phối hợp triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, kể từ khi phát động vào tháng 11/2015, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ từ Chính phủ, các Bộ ngành. 

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch 88 về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Bộ Tài chính ban hành thông tư 121 về quy định quản lý và sử dụng kinh phí cuộc vận động.

Trong công tác phối hợp chỉ đạo triển khai hỗ trợ người nghèo, nhân dân vùng bị thiên tai, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, Bộ Xây dựng đã tích cực tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà tránh lũ; chỉ đạo ngành xây dựng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm…

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, cùng với ngân sách Nhà nước, và nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ cứu trợ, vận động an sinh xã hội và các nguồn khác từ năm 2000 đến nay, cơ quan hữu quan đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 1,5 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ hàng chục triệu hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất; hỗ trợ hàng ngàn công trình dân sinh.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, sau hơn hai năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” còn gặp nhiều khó khăn khi chưa có tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận, khen thưởng đô thị văn minh.

Giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Thông tin về xây dựng bộ tiêu chí đô thị văn minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết liên tịch 88, Bộ Xây dựng đã chủ động xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” có sự tham gia đóng góp ý kiến của Ban Thi đua khen thưởng, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, bà Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng bày tỏ băn khoăn vì theo Nghị quyết liên tịch 88, tiêu chí xây dựng đô thị văn minh những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng chiếm một tỷ lệ thấp đối với 5 nội dung của Nghị quyết xung quanh các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, vệ sinh, môi trường, giáo dục, y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, tệ nạn xã hội..

“Đây là khó khăn cho Bộ Xây dựng trong quá trình thực hiện, vì vậy Bộ đã có văn bản kiến nghị Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng tiêu chí ‘Đô thị văn minh’”, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho biết.

Về vấn đề ban hành tiêu chí đô thị văn minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cũng cho biết, về phía Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện, chỉnh sửa một số tiêu chuẩn về hạ tầng đô thị cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển đô thị hiện nay để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành việc công nhận, khen thưởng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị thị văn minh.

Đối với những những nhiệm vụ phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới, một trong những trọng tâm được Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đưa ra đó ngành Xây dựng phối hợp với MTTQ Việt Nam triển khai thí điểm hỗ trợ công trình nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng bị thiên tai trong đó tập trung vào các tỉnh khu vực miền Trung.

Tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong thời gian qua sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng trong thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết Liên tịch 88 giữa Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính phủ về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã mang lại những kết quả hết sức thiết thực góp phần cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng hê thống chính trị địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã hưởng ứng quyết liệt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động như hoạt động ủng hộ đồng bào lũ lụt, đảm bảo an sinh xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà ở cho người nghèo.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn vấn đề đặt ra đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là tiêu chí để xây dựng đô thị văn minh vẫn chưa rõ ràng. Chính vì vậy cần xây dựng những tiêu chí này để cuộc vận động đi vào nền nếp, theo hướng thực chất, hiệu quả.

Giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Quang cảnh Hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Bộ Xây dựng sớm tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một văn bản pháp lý về việc công nhận, khen thưởng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh để trả lời câu hỏi của địa phương làm sao có một tiêu chí cụ thể về đô thị văn minh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với Mặt trận triển khai các chính sách hỗ trợ, tăng vốn vay cho người nghèo trong xây dựng nhà ở, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện chính sách về nhà ở xã hội; kiến nghị ngành xây dựng quan tâm đến việc thiết kế mẫu nhà cho các đối tượng thường xuyên bị thiên tai, nhà đại đoàn kết sao cho phù hợp với từng vùng miền.

Bên cạnh đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp để giám sát và phản biện những nội dung có liên quan về xây dựng đô thị văn minh, trọng tâm là việc xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật về lập quy hoạch, thực hiện xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị, chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà xã hội cho người nghèo…

Đặc biệt theo người đứng đầu Mặt trận, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ cùng Bộ Xây dựng có kế hoạch vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để vào cuộc quyết liệt, giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng khó khăn nhất, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngập lụt…

Theo đó, lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ xây dựng thống nhất giao cho Đoàn Thanh niên hai cơ quan phối hợp triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng bị thiên tai.

Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chứng kiến Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn Thanh niên cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng bị thiên tai.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu tại Hội nghị.

Giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chứng kiến Lễ ký kết Chương trình phối hợp về việc triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng bị thiên tai.

Giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Trung Hiếu
Ảnh: Quang Vinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới