Hà Nội: Công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

07:00:03 23/02/2020 | Mặt trận
UBND TP Hà Nội vừa công nhận 8 xã thuộc 3 huyện Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký phê duyệt Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 17/2/2020 về việc công nhận các xã: Đồng Tháp, Liên Hà, Phương Đình, Tân Hội, Tân Lập, Trung Châu thuộc huyện Đan Phượng; xã Kim An thuộc huyện Thanh Oai; xã Hồng Vân thuộc huyện Thường Tín đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Theo đó, 8 xã thuộc 3 huyện đã được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ 95 điểm trở lên, không nợ đọng xây dựng cơ bản và không có tiêu chí nào bị điểm liệt (Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã không nợ đọng xây dựng cơ bản; đạt từ 95 điểm trở lên và những tiêu chí chưa đạt điểm tối đa, số điểm trừ không quá 30% tổng số điểm).

Tường Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới